Alumni UVFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

 • Qui pot pertànyer a la Comunitat Alumni UV?

  En poden formar part tots els antics alumnes de la Universitat de València així com qualsevol persona major d’edat que es vulga vincular a l’entitat, per un motiu o l’ altre.

  Dins de la Comunitat AlumniUV hi ha dos tipus de subscripció: AlumniUV Bàsic i AlumniUV Premium.

   

 • Què significa ser Alumni UV Basic?

   

  L’AlumniUV Bàsic no paga quota i no té carnet.

   

  L’AlumniUV Bàsic té els següents avantatges:

   

  • Rebre el Butlletí quinzenal de la Comunitat AlumniUV
  • Participar en les Activitats de la Comunitat AlumniUV
  • Accedir a UVempren
  • Accedir a UVocupació
  • Ser AlumniUV Premium
    

   

 • Què cal fer per inscriure-s’hi?

  A partir d’ara el procés d’inscripció en AlumniUV serà en línia des de la web www.uv.es/alumniuv  

  Serà necessari el registre previ en l'apartat “VULL SER COMUNITAT ALUMNI UV” i implica la prèvia acceptació de les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat d'AlumniUV

  Si la persona necessita ajuda en el procés d’inscripció en línia podrà acudir a l’oficina AlumniUV quant la situació sanitària ho permeta. (Amadeu de Savoia, 4-5ªplanta).

 • Què significa ser Alumni UV Premium?

  L’AlumniUV Premium paga una quota anual i compta amb un carnet igual al de la resta de la comunitat universitària.

   

  L’AlumniUV Premium pot beneficiar-se dels següents avantatges:

   

  • Avantatges de l’AlumniUV Bàsic
  • Avantatges Comuns a la Comunitat Universitària (accés a serveis com biblioteques, Wifi eduroam gratuït, connexió VPN, idiomes i descomptes en Cursos FGUV, Targeta Esportiva, La Tenda, Publicacions, Nau dels Xiquets i les Xiquetes, Mètode gratuïta, etc.)
  • Avantatges Exclusius d’AlumniUV Premium

   

  (*) Consulta els avantatges comuns i els exclusius a la web www.uv.es/alumniuv

 • Quina documentació cal presentar?

  La persona haurà de pujar al seu Espai AlumniUV la documentació acreditativa al llarg de la inscripció en línia. Les dades facilitades seran tractades per la FGUV conforme al disposat en la Política de Privacitat d'AlumniUV.

  Documentació de l’ ALUMNIUV Bàsic

  S’haurà de facilitar:  

  • Nom i Cognoms
  • DNI
  • Correu Electrònic

  Documentació de l’ ALUMNIUV Premium

  S’haurà de facilitar:

  • Dades personals.
  • Una foto en format jpg (a color, fons blanc, de cara, de front i sense ulleres de sol o altre element com gorres, barrets, etc.) La grandària ha de ser menor de 500 Kb.
  • El justificant del pagament de la primera quota (s’ha de revisar la informació addicional per a veure si es té dret a quota reduïda i/o gratuïta)
  • DNI o Passaport o NIE

  Si la persona necessita ajuda en el procés d’inscripció en línia pot acudir a l’oficina AlumniUV quan la situació sanitària ho permeta (Amadeu de Savoia, 4-5ªplanta).

   

 • És obligatori presentar una fotografia?

  Sí, tots els carnets AlumniUV porten una fotografia identificadora de la persona que és Alumni. Es podrà pujar al llarg de la inscripció en línia.

  Haurà de tindre un format digital (jpg). No s’acceptaran fotografies en paper.

  La fotografia serà a color, fons blanc, de front i sense ulleres de sol o altre element com gorres, barrets, etc.) La grandària ha de ser menor de 500 Kb.

  Si la persona necessita ajuda en el procés d’inscripció en línia pot acudir a l’oficina AlumniUV (Amadeu de Savoia, 4-5ªplanta).

  Si es vol acudir el dimecres per la  vesprada, s'ha de demanar cita previa enviant un email a alumniuv@uv.es

 • Quina és la quota que cal abonar per pertànyer al col·lectiu?

  La quota té un caràcter anual comptant des del mes de pagament. Aquest mes és el que determinarà la seua renovació. Així una quota abonada el 15 de maig de 2019 es renovarà abans d’aquesta data en 2020. L’Alumni rebrà un recordatori de pagament mitjançant un email i un SMS, 30 dies abans del venciment de la seua quota.

  Dins de la Comunitat AlumniUV hi ha dos tipus de subscripció i aquesta determinarà el tipus de quota que s’ha d’abonar.

  L’Alumni Bàsic no paga quota.

  L’Alumni Premium sí que paga quota.

  Dins de l’AlumniUV Premium hi ha diferents tipus de quotes:

  • Quota general de 42 €
  • Quota reduïda de 32 €
  • Quota persones recentment titulades 2n any de 21 €
  • Quota persones recentment titulades 1r any de 0 €

   

   

 • Què es l'Espai Alumni UV?

  L’Espai AlumniUV és una intranet amb què comptarà cada membre de la Comunitat AlumniUV i a la que s’accedirà mitjançant usuari i contrasenya.

  En aquest Espai es podrà modificar dades personals, gestionar el pagament de les quotes, actualitzar documentació, descarregar certificats, etc.

  En cap cas, la persona podrà registrar a una altra persona sense la deguda autorització.

  La persona registrada serà responsable, en tot moment, de la custòdia de la seua contrasenya, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que pogueren derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament d'aquesta. A aquest efecte, l'accés a l'Espai AlumniUV de la pàgina web d'AlumniUV sota la contrasenya d'una persona registrada es reputaran realitzats per la dita persona registrada, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

  En virtut de l'anterior, és obligació de la persona notificar de manera immediata a la Fundació General de la Universitat de València (Alumniuv@uv.es) qualsevol fet que permeta l'ús indegut de la contrasenya, com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de conducta a la seua immediata cancel·lació. 

  Mentre no es comuniquen tals fets, la Fundació General de la Universitat de València quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'ús indegut de la contrasenya per tercers no autoritzats.

 • Es pot accedir als 21€ de quota per a les persones recent titulades  sense haver gaudit de la quota gratuïta?

  No, per accedir als 21 euros s´ha de gaudir un primer any de la quota gratuïta. Per exemple, comptant que estem en 2017, un antic alumne que va finalitzar una titulació en 2015 NO podrà accedir als 21€ si en 2016 no va gaudir de la quota gratuïta.

 • Com s’abona la quota?

  La quota es pot abonar amb:

  • Targeta bancària. Bé directament des de la web d’AlumniUV bé presencialment a l’oficina de la Fundació General en Amadeu de Savoia, 4-5ªplanta (quan la situació sanitària ho permeta)
    
  • Transferència bancària. El número de compte es el ES36 2085 9354 3303 3022 2875 (Ibercaja). S’haurà de pujar a l’Espai AlumniUV el justificant perquè quede correctament enregistrat.
    
  • Pagament en efectiu. Presencialment a l’oficina de la Fundació General n’ Amadeu de Savoia, 4-5ª planta quan la situació sanitària ho permeta.
    
  • Domiciliació Bancària. S’haurà de descarregar el manament bancari específic i pujar-lo signat a l’Espai AlumniUV per a que quede correctament enregistrat.

   

   

 • El carnet es pot recollir a les oficines de la Fundació General?

  L'oficina AlumniUV enviarà un correu electrònic per informar d'on s'ha de recollir el carnet.

  L´últim divendres del mes les dades d'aquells carnets no recollits quedaran bloquejades i s’haurà d’esperar que la Oficina Alumni l’envie per correu postal. El carnet arribarà al domicili uns 10 dies hàbils després de l’últim divendres del mes.

   

  (*) Aquelles persones que necessiten el carnet per accedir a les instal·lacions esportives de la UV, no podrán esperar a rebre’ l en el seu domicili. Hauran de recollir-lo personalment i acudir a la Secretaria de la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport per a la seua validació. Després d’aquesta validació el sistema de torns permetrà l’accés.

 • A quins col·lectius afecta la quota reduïda de 32€?

  La quota reduïda de 32 € s'aplica als següents col·lectius:

  Persones igual o majors de 65 anys.
  Persones prejubilades o jubilades.
  Persones amb discapacitat igual o superior al 33%
  Persones en situació de desocupació.
  Persones que formen part d’una família nombrosa

  La documentació que s’haurà de pujar a l’Espai AlumniUV per a justificar aquesta reducció és la següent:

  a) Les persones que tinguen actualment 65 anys o siguen majors d'aquesta edat pujaran al seu Espai AlumniUV el DNI o document equivalent.

  b) Les persones que estiguen prejubilades o jubilades, pujaran al seu Espai AlumniUV la documentació que ho demostre

  c) Les persones en situació de desocupació pujaran al seu Espai AlumniUV el certificat de la situació laboral amb la data actualitzada.

  d) Les persones amb discapacitat pujaran el document que demostre que el seu grau de discapacitat és igual o superior a 33%

  e) Les persones que formen part d’una familia nombrosa pujarà el document que demostre la seua condició.

  (*) El certificat de situació laboral s’haurà de presentar anualment amb la data actualitzada. La resta de documentació sols serà necessari presentar-la una vegada.

 • El carnet AlumniUV té servei de targeta VISA?

  No

 • A quines persones afecta la quota per a recent titulats i titulades?

  Es consideraran persones recentment titulades l’estudiantat que haja finalitzat recentment estudis de Grau, Màsters Oficials de Postgrau de la Universitat de València i Programes propis de Postgrau d'Adeit. (Exemple: Si estem en 2020, serien aquelles persones amb un títol de 2019)

  La quota per als acabats de titular de la Universitat de València serà gratuïta durant un any. El segon any serà de 21 euros i el tercer any ja es demanarà la quota completa (sempre que la persona no es puga acollir a una quota reduïda).

  No es podrà accedir a la quota de 21 euros si no s'ha gaudit un primer any de quota gratuïta.

  El diploma de Nau Gran no serà vàlid per a accedir a la quota gratuïta.

  La documentació a aportar a través de l'Espai AlumniUV és la següent:

  ·         Dades personals

  ·         Pujar a l’Espai AlumniUV DNI o document equivalent.

  ·         Pujar a l’Espai AlumniUV una foto en format jpg (a color, fons blanc, de cara, de front i sense ulleres de sol o altre element com gorres, barrets, etc.) La grandària ha de ser menor de 500 Kb.

  ·         Pujar a l’Espai AlumniUV documentació que demostre la condició de persona recent titulada (será vàlid el títol o dipòsit d’aquest)

   

  Les persones recentment titulades hauran de comprovar que no tenen cap carnet actiu a la Universitat de València. Si fóra així, l’hauran de donar de baixa a la secretaria de la facultat que corresponga.

 • Quan caduca el carnet?

  El plàstic del carnet AlumniUV Premium caduca 6 anys després de la seua emissió i la data figura en l’anvers. Però si no es renova la quota anualment, l’AlumniUV Premium passarà a la modalitat AlumniUV Bàsic i el carnet serà cancel·lat.

 • És imprescindible portar el carnet per accedir als descomptes que ofereixen les empreses col·laboradores?

  Sí. El carnet és l’element que acredita el/la AlumniUV en la modalitat Premium dins de la Comunitat AlumniUV i la major part de les empreses l’exigiran per aplicar el descompte.

   

 • Amb el carnet Alumni UV puc mantenir el compte de correu electrònic de la Universitat de València?

  Actualment, la Universitat de València permet fer ús del compte de correu electrònic dins del seu domini.

  Si un membre de la Comunitat AlumniUV l’ha oblidat, s’ha de posar en contacte amb l´oficina Alumni perquè l’ajuden a restablir el servei(Tel. 963531070). 

  Si el nou AlumniUV ja tenia compte de correu dins del domini de la Universitat (@alumni.uv.es / @uv.es) aquest s´activarà de nou en 24 hores en el moment que es demane el nou carnet Alumni, conservant la mateixa contrasenya que es tenia anteriorment.

  Si el nou AlumniUV no té compte de correu dins del domini de la Universitat, se li activarà un amb la terminació @ext.uv.es

 • Es pot demanar una certificació provisional per utilitzar-la a la Universitat de València fins que reba el carnet?

  Sí. Aquesta certificació substitueix el carnet AlumniUV en les biblioteques UV i s’ha de conservar fins a tindre físicament el carnet. Després, es podrà trencar.

  Un AlumniUV Premium pot demanar una certificació provisional escrivint a alumniuv@uv.es

 • Puc tenir dos carnets actius a la Universitat de València?

  No. A la Universitat de València només es pot tenir un carnet actiu. Si creus que pots tenir algun carnet actiu, caldrà que el dónes de baixa abans en el servei corresponent.

  • Si tens un carnet d’estudiant caldrà que parles amb la Secretaria de la Facultat on t´hi vares matricular.
  • Si tens un carnet de postgrau caldrà que parles amb el Servei de Tercer Cicle.
  • Si tens un carnet de PAS caldrà que parles amb Recursos Humans (PAS).
  • Si tens un carnet de PDI caldrà que parles amb Recursos Humans (PDI).
 • Si després dels 10 dies hàbils des de l'últim divendres del mes no he rebut el carnet, què he de fer?

  En primer lloc, s’ha de comprovar que es va pujar a l’Espai AlumniUV la documentació necessària: dades personals completes, una foto, DNI o document equivalent, documentació addicional que justifique una quota reduïda o gratuïta i el justificant de pagament.

  En segon lloc, s’hi ha de comprovar que aquesta documentació ha estat validada per l’oficina AlumniUV

  En tercer lloc, s’ha de comprovar haver rebut un email de l'oficina AlumniUV amb les indicacions per a recollir el carnet (revisar Spam i Correu no desitjat)

  Si totes aquestes comprovacions són correctes i no has rebut el carnet, telefona a l'oficina AlumniUV (96 353 10 70).

   

 • Fa uns anys vaig formar part d'AlumniUV. Com puc tornar a inscriure'm?

   

  Has d'entrar en "Soc AlumniUV Premium" i fer clic en "Actualitzar les meues dades". 

  Fes clic en "Recordar contrasenya" sense emplenar els camps de correu electrònic ni contrasenya

  Escriu l'email que ens vares donar quant te vares inscriure

  Rebràs un email amb les instruccions per a recuperar la contrasenya

  Modifica la contrasenya i entra en el teu Espai Alumni

  Paga la quota que et correspon, emplena les dades personals que es demanem i puja la documentació. En un parell de dies hàbils es validarà la documentació i rebràs un email amb les indicacions per a recollir el nou carnet.

 • Com canviar la subscripció Alumni UV Premium a Alumni UV Basic o al contrari?

  Per a realitzar aquests canvis, la persona haurà d'accedir al seu Espai AlumniUV i identificar-se amb usuari i contrasenya.

  Un AlumniUV Premium podrà sol·licitar passar a AlumniUV Bàsic i deixar d'abonar la quota anual. També podrà deixar de ser AlumniUV Bàsic i en conseqüència deixar de formar part de la Comunitat AlumniUV.

  Un AlumniUV Bàsic podrà sol·licitar deixar de formar part de la Comunitat AlumniUV sempre que ho desitge.

  Per a evitar el cobrament de la quota anual si aquesta estiguera domiciliada, cal realitzar la sol·licitud abans del dia 25 del mes anterior al de la data de renovació, ja que una vegada efectuat el pagament no es podrà reintegrar l'import.

  Independentment de la modalitat de pagament triada, AlumniUV enviarà un recordatori mitjançant correu electrònic i SMS en el qual s'informarà de la pròxima data de pagament, especificant el termini màxim per a abonar la quota. Si durant aquest temps no s'ha realitzat el pagament de la quota, la persona deixarà de ser AlumniUV Premium i passarà a ser AlumniUV Bàsic.