Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs de repertori i tècnica d´interpretació al piano V

 • 15 d’octubre de 2016
Image de la noticia

4 crèdits de lliure opció 

– Professor: Antonio Galera López

– Dates: del 15 d’octubre de 2016 al 20 de gener de 2017

– Durada: 40 hores

– Nombre d’alumnes: mínim  8/ màxim 10

– Lloc: Capella de la Sapiència del Centre Cultural la Nau, C/ Universitat,2 de València

– Horari: Sessions de 5 hores de classe.

 • Grup matí: 10 a 15 h
 • Grup vesprada: 16 a 21 h
 • Dissabte 15 d´octubre
 • Dissabte 29 d’octubre
 • Dissabte 12 de novembre
 • Dissabte 26 de novembre
 • Dissabte 3 de desembre
 • Dissabte 17 de desembre
 • Dissabte 7 de gener
 • Dissabte 14 de gener

Concert d’alumnes: divendres 20 de gener de 2017 a les 18 h a la sala Charles Darwin de la Facultat de Farmàcia, campus de Burjassot.

- Adreçat preferentment a: estudiants de piano cursant o que hagen cursat estudis a la Universitat de València, estudiants de piano interpretació, postgraduats. 

- Altres grups d’interès: alumnes de la Universitat de València aficionats a la música clàssica,  aficionats a la música clàssica en general. 

- Requisits:

            - Actius: últims cursos d’ensenyaments professionals, grau superior, postgraduats o titulació equivalent.

            - Oients: grau elemental, pianistes amateurs.

De forma excepcional es podran acceptar alumnes que no complisquen aquestes característiques amb una audició prèvia del professor.

– Programa del curs: 

Objectius

Els alumnes realitzaran una audició el dia 15 d’octubre on es consensuarà el repertori que es treballarà amb el professor, així com els objectius individuals de cada participant actiu per al curs, encaminats fonamentalment a la defensa satisfactòria del repertori elegit.

Es desenvoluparà un pla de treball amb els mètodes d’estudi adequats per a cada alumne. Els alumnes treballaran el repertori propi, però coneixeran també el repertori dels companys. Es potenciarà de forma col·lectiva l’escolta del repertori, amb l’objectiu de desenvolupar la cultura musical i general dels alumnes. Es fomentarà la participació activa de tots els alumnes per resoldre les dificultats individuals de les interpretacions. Es buscarà sempre el treball en grup com a eina indispensable per a la resolució dels problemes individuals que afronta el jove intèrpret.

La preparació per a una presentació pública serà l’objectiu principal dels alumnes del curs. Es realitzarà un concert públic el dia 20 de gener de 2017.

El professor seleccionarà dos alumnes que interpretaran un concert en la temporada de concerts de primavera 2017 de l´Aula de Música de la Universitat de València.

Continguts:

 • Anàlisi pianística del repertori presentat pels alumnes del curs.
 • Cultura musical: anàlisi del gran repertori per a piano sol, orquestra i música de cambra. Marc cultural general, integració amb la resta d’arts del repertori musical occidental.
 • La fidelitat a la partitura: edició, estil, signes musicals, pedalització.
 • Desenvolupament d’una tècnica conscient. La digitació.
 • Desenvolupament d’un mètode d’estudi productiu. La memorització.
 • L’ actuació en públic. 

Metodologia:

Els alumnes presentaran una proposta de programa adequada al seu nivell pianístic que haurà d’incloure obres d’almenys dos estils diferents i un estudi. Aquest programa serà consensuat amb el professor del curs després de l’audició inicial del dia 15 d’octubre. Per a l’audició inicial els alumnes hauran d’interpretar una obra d’estil lliure. Les classes seran públiques, i es fomentarà a cada moment la participació activa de la resta d’alumnes. 

El curs d’interpretació pianística presenta una dualitat característica d’aquest tipus de cursos: cal combinar el treball individual de l’alumne amb l’escolta activa en grup, fonamental per al seu desenvolupament. El professor tindrà en compte a cada moment aquesta dualitat per desenvolupar un discurs formatiu interessant per a tots els alumnes del curs, actius i oients. 

La flexibilitat tant en les classes com en els consells pianístics és una condició necessària per al bon aprofitament dels cursos per part dels alumnes. Es trobaran en una mateixa classe alumnes de nivells diversos i amb objectius professionals i formatius diferents. El professor buscarà sempre aquesta flexibilitat, de forma que els consells individuals siguen intel·ligibles i aprofitables per a tots els alumnes. Es buscarà també treballar la solidaritat entre els alumnes i l’estudi en grup, i es formaran xarxes de treball entre ells que afavorisquen el seu desenvolupament artístic. 

- Distribució de les sessions

Els alumnes passaran un mínim de 45 minuts de classe al piano per sessió, en cada una de les vuit sessions. Es treballarà el repertori de forma progressiva, i se’ls ajudarà en la lectura i la interpretació correcta al llarg dels quatre mesos de duració del curs. El dia 20 de gener de 2017 els alumnes realitzaran un concert públic en què hauran d’aplicar tots els coneixements assolits al llarg del curs. 

Preus de matriculació

Actius:

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumni UV: 370€

Públic en general: 460€

Oients:

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumni UV: 60€

Públic en general: 75€