Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs d’Interpretació amb instruments de corda VII: Repertori Solístic

  • 18 de febrer de 2015
Violines

3 crèdits de lliure opció

– Professor: David Fons (viola)

– Dates: del 18 de febrer al 13 de maig de  2014

– Durada: 30 hores.

– Nombre d’alumnes: mínim 4 / màxim 8

 

CLASSES INDIVIDUALS

VIOLA:  David Fons

 

Lloc: Aula de Música Alameda c/Pintor Peiró,  2 de València

  • Dimarts, de 10 a 14 h
    • Febrer 18 i 25
    • Març 4 i 25
    • Abril 8 i 29
    • Maig 6 i 13

 

Els alumnes interessats han de realitzar la preinscripció en el curs, per a la qual cosa han d’enviar a l’oficina del Patronat d’Activitats Musicals la fitxa de preinscripció i un justificant de l’ingrés pel dret de preinscripció per valor de 60€ fins a l’11/02//14 com a màxim.

En la selecció d’alumnes es valorarà positivament els sol·licitants que siguen membres actius de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València. Si es considera necessari, es pot fer una prova de nivell en data i lloc per determinar, en aquest cas, la selecció es fa per decisió inapel·lable del professor.

Si els alumnes no són seleccionats, se’ls reintegrarà l’import de la preinscripció.

 

– Requisits:

Els alumnes han d’estar estudiant, almenys, els últims cursos dels ensenyaments professionals de música de viola.

 

- Programa del curs:

Continguts:

–     Postura corporal.

–     Flexibilitat i relaxament.

–     Sincronització de moviments.

–     So de l’instrument.

–     Equilibri corporal adequat a l’execució instrumental.

–     Afinació.

–     Hàbits d’estudi.

–     Llenguatge expressiu de l’instrument.

–     Desenvolupament de la capacitat auditiva com a mitjà d’aprenentatge (autocrítica).

–     Tècnica de l’instrument.

–     Estils musicals.

–     Coneixements estètics, analítics i històrics com a recurs interpretatiu.

–     Literatura solista de l’instrument.

–     Desenvolupament de la memòria.

–     Concentració, autocontrol i capacitat comunicativa.

–     Sensibilitat musical.

 

Objectius:

–     Aconseguir una postura corporal i de l’instrument arc correcta per a una bona execució instrumental i musical.

–     Desenvolupar la flexibilitat i la relaxació.

–     Desenvolupar una sincronització correcta de moviments d’ambdós braços i millorar d’aquesta manera la interpretació.

–     Desenvolupar la projecció del so de l’instrument.

–     Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequada per a una correcta execució instrumental.

–     Desenvolupar la sensibilitat auditiva en l’afinació.

–     Desenvolupar hàbits correctes d’estudi i valorar el rendiment amb el temps utilitzat.

–     Adquirir el domini de les possibilitats expressives de l’instrument

(dinàmica, vibració, arc, punt de contacte, pes, velocitat de l’arc...).

–     Desenvolupar la musicalitat i la qualitat sonora contínua.

–     Desenvolupar suficientment la tècnica de l’instrument.

–     Adquirir coneixements de la interpretació dels diferents estils musicals.

–     Aplicar els coneixements formals, harmònics i històrics per aconseguir una interpretació de qualitat.

–     Desenvolupar la memòria mental i muscular.

–     Augmentar la capacitat de concentració.

–     Consolidar l’autocontrol, el domini de la memòria i la capacitat comunicativa.

–     Desenvolupar la capacitat d’autocrítica i de perfeccionament.

 

–  Horari: Pla de treball

Classes d’interpretació individual: (30 hores).

Els alumnes es dividiran en grups de quatre persones. Cada alumne rebrà una classe individual de 60 minuts de repertori solístic; la resta d’alumnes del grup hi hauran de ser presents, almenys fins a complir el mínim d’assistència de 30 hores, i escoltar la resta de les classes, ja que la classe anirà adreçada a tots en conjunt, amb independència de la persona a qui corresponga tocar en cada moment.

  

Preus de matrícula:

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu

Amics i Antics Alumnes de la UVEG: 560,00 €

Públic en general : 672,00€