Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs d´interpretació amb instruments de corda VIII: repertori solístic

  • 14 d’octubre de 2014
Image de la noticia

3 crèdits de lliure opció

- Professor: David Fons (viola)

- Dates: del 14 d’octubre de 2013 al 27 de gener de 2015

- Durada: 30 hores

- Nombre d’alumnes: mínim 4 / màxim 8

- Horari: de 10 a 14 hores

- Sessions:

            - Octubre: 14 i 28

            - Novembre: 11 i 25

            - Desembre: 9 i 16

            - Gener: 13 i 27

Els alumnes interessats han de fer la preinscripció en el curs, per a la qual han d’enviar a l’oficina del Patronat d’Activitats Musicals la fitxa de preinscripció emplenada i un justificant de l’ingrés pel dret de preinscripció per valor de 60 €.

- Requisits

80% d’assistència

Els alumnes han d’estar estudiant, almenys, els últims cursos dels ensenyaments professionals de música de viola.

- Programa del curs

Continguts

-       Postura corporal

-       Flexibilitat i relaxament

-       Sincronització de moviments

-       So de l’instrument

-       Equilibri corporal adequat a l’execució instrumental

-       Afinació

-       Hàbits d’estudi

-       Llenguatge expressiu de l’instrument

-       Desenvolupament de la capacitat auditiva com a mitjà d’aprenentatge (autocrítica)

-       Tècnica de l’instrument

-       Estils musicals

-       Coneixements estètics, analítics i històrics com a recurs interpretatiu

-       Literatura solista de l’instrument

-       Desenvolupament de la memòria

-       Concentració, autocontrol i capacitat comunicativa.

-       Sensibilitat musical

 

Objectius

-       Aconseguir una postura corporal i de l’instrument arc correcta per a una bona execució instrumental i musical.

-       Desenvolupar la flexibilitat i la relaxació.

-       Desenvolupar una sincronització correcta de moviments d’ambdós braços i millorar d’aquesta manera la interpretació.

-       Desenvolupar la projecció del so de l’instrument.

-       Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequada per a una correcta execució instrumental.

-       Desenvolupar la sensibilitat auditiva en l’afinació.

-       Desenvolupar hàbits correctes d’estudi i valorar el rendiment amb el temps utilitzat.

-       Adquirir el domini de les possibilitats expressives de l’instrument (dinàmica, vibració, arc, punt de contacte, pes, velocitat de l’arc...).

-       Desenvolupar la musicalitat i la qualitat sonora contínua.

-       Desenvolupar suficientment la tècnica de l’instrument.

-       Adquirir coneixements de la interpretació dels diferents estils musicals.

-       Aplicar els coneixements formals, harmònics i històrics per aconseguir una interpretació de qualitat.

-       Desenvolupar la memòria mental i muscular.

-       Augmentar la capacitat de concentració.

-       Consolidar l’autocontrol, el domini de la memòria i la capacitat comunicativa.

-       Desenvolupar la capacitat d’autocrítica i de perfeccionament.

 

Metodologia

Classes d’interpretació individual (30 hores)

Els alumnes es divideixen en grups de quatre persones. Cada alumne i alumna rep una classe individual de 60 minuts de repertori solístic; els altres alumnes del grup hi han de ser presents, almenys fins a complir el mínim d’assistència de 30 hores, i escoltar la resta de les classes, ja que la classe va adreçada a tots en conjunt, amb independència de la persona a qui corresponga tocar en cada moment.

 

Preus de matrícula

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu

Amics i Antics Alumnes de la UVEG:  560,00 €

Públic en general :   672,00€