Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs d´introducció a la direcció d´orquestra II

 • 10 de desembre de 2016
Image de la noticia

3 crèdits de lliure opció

- Professorat: Hilari Garcia Gázquez

– Dates: del 10 al 23 de desembre 2016

- Durada: 30 hores

- Nombre d’alumnes:

            - Actius: mínim 6 / màxim 15

            - Oients: màxim 20

- Requisits:

Actius: 80% d’assistència. Els alumnes han de tenir, com a mínim, el títol professional de música i se seleccionaran a través del currículum artístic, per decisió inapel·lable del professor. Les persones interessades s’hi han de matricular com a alumnes actius i presentar el seu currículum artístic abans del 30 de novembre de 2016. La tria dels alumnes actius es farà pública l’1 de desembre. En cas de no ser seleccionat, l’alumne es podrà donar de baixa abans del 8 de desembre i recuperar les taxes de matrícula, o bé assistir al curs com a oient, i per tant només se li faria la devolució de la part proporcional.

Oients: 80% d’assistència. Els alumnes han de tenir com a mínim estudis musicals acabats de grau elemental.

- Programa del curs: 

Objectius

L’objectiu principal del curs és ampliar el marc formatiu teoricopràctic a estudiants de direcció, joves directors i directores d’orquestra i músics en general interessats en l’àmbit de la direcció. D’aquest objectiu general, en sorgeixen d’altres de més específics:

Familiaritzar-se amb la tècnica elemental de la direcció aplicada a agrupacions instrumentals.

Desenvolupar el llenguatge interpretatiu ajustat als diferents períodes de la història de la música.

Insistir en la pràctica de la concertació i en els diversos procediments d’assaig i treball col·lectiu.

Interactuar artísticament amb diverses formacions musicals.

Continguts

 • El director: evolució històrica.
 • Desenvolupament històric de l’orquestra.
 • Els instruments de l’orquestra: característiques organològiques, ús i evolució.
 • El repertori orquestral.
 • Escoles i tipus de direcció d’orquestra.
 • Tempo i afinació al llarg de la història.
 • Unitat sonora i de criteri: aplicació en paràmetres interpretatius (respiració, atac, vibrat, colps d’arc, afinació, articulació i fraseig).
 • Fidelitat a la partitura i subjectivitat del director.
 • Creativitat, originalitat i personalitat artística: el director com a creador, dinamitzador i promotor.
 • La lectura a primera vista i la reducció de partitures.
 • La memòria com a base per al desenvolupament de l’orella interna. Tipus de memòria i tècniques de memorització.
 • L’estudi de la partitura: el director com a intèrpret unificador de criteris.
 • Tècnica de la direcció: la gestualitat, la batuta i el llenguatge no verbal.

Metodologia

El curs està orientat a la pràctica de la direcció, sense menystenir-ne els fonaments teòrics. Per això, les sessions formatives es dividiran en classes teòriques interactives i en tallers pràctics de direcció orquestral.

Obres de treball

Eight Instrumental Miniatures, d’Ígor Stravinski

Prélude à l’après-midi d’un faune, de Claude Debussy (arranjaments sota la supervisió d’Arnold Schönberg)

Le carnaval des animaux, de Camille Saint-Saëns

4a simfonia en mi menor, de Johannes Brahms

L’alumnat ha de dur estudiat i preparat tot el repertori el primer dia de classe.

Concert de final de curs

El dia 22 de desembre es realitzarà un concert a la Sala “Charles Darwin” de l’Aulari Interfacultatiu del campus de Burjassot, en el qual dirigiran els alumnes del curs que el professor determine.

Preus de matriculació:

Actius:

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumni UV: 120€

Públic en general:150€

Oients:

Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumni UV: 60 €

Públic en general: 80€