Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs d´interpretació amb instruments de corda V: Repertori solístic

  • 4 de febrer de 2013
Image de la noticia

3 crèdits de lliure opció

– Professor: David Fons (viola)

 – Dates: del 4 febrer al 28 maig de 2013.

– Durada: 30 hores.

– Nombre d’alumnes: mínim 4 / màxim 8

– Lloc: a determinar

– Horari: de 10 a 14 hores

  • Febrer, 5, 12
  • Març, 5, 12
  • Abril, 16, 23
  • Maig, 7, 28

 

– Requisits:

Els alumnes han d’estar estudiant, com a mínim, els últims cursos dels ensenyaments professionals de música de viola.

 

- Programa del curs:

Continguts:

–     Postura corporal.

–     Flexibilitat i relaxament.

–     Sincronització de moviments.

–     So de l’instrument.

–     Equilibri corporal adequat a l’execució instrumental.

–     Afinació.

–     Hàbits d’estudi.

–     Llenguatge expressiu de l’instrument.

–     Desenvolupament de la capacitat auditiva com a mitjà d’aprenentatge (autocrítica).

–     Tècnica de l’instrument.

–     Estils musicals.

–     Coneixements estètics, analítics i històrics com a recurs interpretatiu.

–     Literatura solista de l’instrument.

–     Desenvolupament de la memòria.

–     Concentració, autocontrol i capacitat comunicativa.

–     Sensibilitat musical.
 

Objectius:

–     Aconseguir una postura corporal i de l’instrument-arc correcta per a una bona execució instrumental i musical.

–     Desenvolupar la flexibilitat i la relaxació.

–     Desenvolupar una sincronització correcta de moviments d’ambdós braços i millorar d’aquesta manera la interpretació.

–     Desenvolupar la projecció del so de l’instrument.

–     Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequada per a una correcta execució instrumental.

–     Desenvolupar la sensibilitat auditiva en l’afinació.

–     Desenvolupar hàbits correctes d’estudi i valorar el rendiment amb el temps utilitzat.

–     Adquirir el domini de les possibilitats expressives de l’instrument

(dinàmica, vibració, arc, punt de contacte, pes, velocitat de l’arc...).

–     Desenvolupar la musicalitat i la qualitat sonora contínua.

–     Desenvolupar suficientment la tècnica de l’instrument.

–     Adquirir coneixements de la interpretació dels diferents estils musicals.

–     Aplicar els coneixements formals, harmònics i històrics per aconseguir una interpretació de qualitat.

–     Desenvolupar la memòria mental i muscular.

–     Augmentar la capacitat de concentració.

–     Consolidar l’autocontrol, el domini de la memòria i la capacitat comunicativa.

–     Desenvolupar la capacitat d’autocrítica i de perfeccionament.

 

–  Horari: Pla de treball

Classes d’interpretació individual: (30 hores, de febrer a maig de 2013).

Els alumnes es dividiran en grups de quatre persones. Cada alumne rebrà una classe individual de 60 minuts de repertori solístic; la resta d’alumnes del grup hi hauran de ser presents, almenys fins a complir el mínim d’assistència de 30 hores, i escoltar la resta de les classes, ja que la classe estarà adreçada a tots en conjunt, amb independència de la persona a qui corresponga tocar en cada moment.

 

Preus de matrícula:

 Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu

Amics i Antics Alumnes de la UVEG: 560,00 €

 

Públic en general : 672,00€