Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Curs de repertori i tècnica d'interpretació pianística VIII

 • 12 de setembre de 2019
Imatge d'un piano
 • Professor: Antonio Galera López
 • Dates: del 4 d’octubre de 2019 al 31 de gener de 2020
 • Durada: 40 hores
 • Nombre d’alumnes: mínim  8/ màxim 10
 • Lloc: Capella de la Sapiència del Centre Cultural la Nau, C/ Universitat, 2 de València
 • Horari: Sessions de cinc hores de classe en horari de matí o de vesprada.
   

Horaris grup de matí (de 9 a 14 hores):

Dissabte 05/10/19
Diumenge 06/10/19

Dissabte 02/11/19
Dissabte 23/11/19

Dissabte 21/12/19
Diumenge 22/12/19

Dissabte 11/01/20
Dissabte 25/01/20

Horaris grup de vesprada (de 15 a 20 hores):

Divendres 04/10/19
Dissabte 05/10/19

Dissabte 02/11/19
Dissabte 23/11/19

Divendres 20/12/19
Dissabte 21/12/19

Dissabte 11/01/20
Dissabte 25/01/20

 

Concert d'Alumnes: Divendres 31 de gener de 2020 a les 17h en la sala Charles Darwin de la Facultat de Farmàcia, campus de Burjassot.

 •  Adreçat preferentment a: estudiants de piano que estiguen cursant o hagen cursat estudis a la Universitat de València, estudiants de piano interpretació, postgraduats i postgraduades.
 • Altres grups d’interès: alumnat de la Universitat de València aficionat a la música clàssica, aficionats i aficionades a la música clàssica en general.
 • Requisits:
  • Actius/Actives: últims cursos d’ensenyaments professionals, grau superior, postgraduats o titulació equivalent.
  • Oients: grau elemental, pianistes amateurs.

De forma excepcional es pot acceptar alumnat que no complisca aquestes característiques amb una audició prèvia del professor.

 • Programa del curs:

Objectius

L’alumnat realitzarà una audició el dia 4 d’octubre (el grup amb horari de vesprada) i 5 d’octubre (el grup amb horari de matí), en què s’acordarà el repertori que s’estudiarà amb el professor, així com els objectius individuals de cada participant actiu en el curs, encaminats fonamentalment a la defensa satisfactòria del repertori elegit.

Es desenvoluparà un pla de treball amb els mètodes d’estudi adequats per a cada alumne/a. Els/Les alumnes estudiaran el repertori propi, però coneixeran també el repertori dels companys i les companyes. Es potenciarà de forma col·lectiva l’escolta del repertori, amb l’objectiu de desenvolupar la cultura musical i general del l’alumnat. Es fomentarà la participació activa de tot l’alumnat per a resoldre les dificultats individuals de les interpretacions. Es buscarà sempre el treball en grup com a eina indispensable per a la resolució dels problemes individuals que se li presenten al/la jove intèrpret.

La preparació per a una presentació pública serà l’objectiu principal de l’alumnat del curs. Es realitzarà un concert públic el dia 31 de gener de 2020.

El professor seleccionarà dos alumnes que interpretaran un concert en la temporada de primavera de 2020 de l´Aula de Música de la Universitat de València.

En cas que algun alumne/a complisca les condicions necessàries, el professor podrà proposar-lo/la per a futures col·laboracions amb l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (directora Beatriz Fernández Aucejo).

Continguts

Anàlisi pianística del repertori presentat per l’alumnat del curs.

Cultura musical: anàlisi del gran repertori per a piano sol, orquestra i música de cambra. Marc cultural general, integració amb la resta d’arts del repertori musical occidental.

La fidelitat a la partitura: edició, estil, signes musicals, pedalització.

Desenvolupament d’una tècnica conscient. La digitació.

Desenvolupament d’un mètode d’estudi productiu. La memorització.

L’ actuació en públic.

Metodologia

Els/les alumnes presentaran una proposta de programa adequada al seu nivell pianístic que ha d’incloure obres d’almenys dos estils diferents i un estudi. Aquest programa serà consensuat amb el professor del curs després de l’audició inicial dels dies 4 i 5 d’octubre. En l’audició inicial els/les alumnes han d’interpretar una obra d’estil lliure. Les classes seran públiques i es fomentarà en cada moment la participació activa de la resta de l’alumnat.

El curs d’interpretació pianística presenta una dualitat característica d’aquest tipus de cursos: cal combinar el treball individual de l’alumne/a amb l’escolta activa en grup, fonamental per al seu desenvolupament. El professor tindrà en compte en cada moment aquesta dualitat per desenvolupar un discurs formatiu interessant per a tot l’alumnat del curs, actiu i oient.

La flexibilitat tant en les classes com en els consells pianístics és una condició necessària per al bon aprofitament dels cursos per part dels i les alumnes. Es trobaran en una mateixa classe alumnat de nivells diversos i amb objectius professionals i formatius diferents. El professor buscarà sempre aquesta flexibilitat, de forma que els consells individuals siguen intel·ligibles i aprofitables per a tot l’alumnat. Es buscarà també promoure la solidaritat entre els i les alumnes i l’estudi en grup i es formaran xarxes de treball entre ells que afavorisquen el seu desenvolupament artístic.

 • Distribució de les sessions:

Els/les alumnes passaran un mínim de 45 minuts de classe al piano per sessió, en cada una de les vuit sessions. S’estudiarà el repertori de forma progressiva, i se’ls ajudarà en la lectura i la interpretació correcta al llarg dels quatre mesos de duració del curs. El dia 31 de gener de 2020 l’alumnat farà un concert públic en què haurà d’aplicar tots els coneixements que hagen adquirit en el curs.

Preus de matriculació

Actius:

 • Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu  Alumnes UV  :  370 €
 • Públic en general: 460 €

Oients:

 • Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumnes UV : 60 €
 • Públic en general: 75 €
   
 • Preinscripció