Fundació GeneralUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Normes de comportament i convivència

Normes bàsiques

 

Per a un funcionament correcte de l’escola d’estiu i pel benestar dels infants i dels membres de l’equip, s’estableixen dues normes bàsiques:

 • Respectar als companys/es, als animadors/es, el material, i les infraestructures, tant en les activitats realitzades a les instal·lacions de la Universitat de València com en aquelles que es desenvolupen als diferents llocs que es visiten en les excursions.
 • Complir les normes bàsiques de convivència establertes per cada grup de xiquets i xiquetes.
 • La col·laboració de la família.

La col·laboració de la família

 

Atès que la tasca educativa és responsabilitat de la família i de les institucions educatives, i que la Nau dels Xiquets i de les Xiquetes no és tan sols un projecte lúdic sinó també pedagògic i de convivència, sol·licitem als pares i mares la seua col·laboració i implicació abans i durant el desenvolupament de l’escola d’estiu, especialment per la dificultat de tractar determinats comportaments dels xiquets i xiquetes en un període curt de temps en què l’equip de La Nau no pot aprofundir en el coneixement de les característiques i la situació personal de cada infant.

Per aquesta raó, us demanem la col·laboració com a pares i mares amb l’equip d’animadors per mantenir una comunicació fluida pel que fa al comportament diari dels xiquets/es, i que comenteu i reforceu a casa les normes establertes.

Normes consensuades

 

Les normes bàsiques de convivència seran consensuades pels mateixos xiquets i xiquetes en el si dels diferents grups, adaptades a cada edat.

Així mateix, seran els xiquets i les xiquetes els qui establiran les conseqüències que derivaran del fet de no complir aquestes normes. Les normes es faran arribar als pares i mares una vegada aprovades pels grups.
Totes les normes inclouran uns epígrafs bàsics per ser debatuts i consensuats pels xiquets i xiquetes:

 • Relació entre companys i companyes
 • Relació amb l’equip de monitors i animadors
 • Utilització de material i infraestructures.
 • Participació en activitats.
 • Comportament en les excursions.
 • Comportament al menjador.

Per a facilitar el compliment d’aquestes normes, els animadors utilitzaran mètodes pedagògics per a fomentar el bon comportament, l’actitud positiva i la participació en les diferents activitats.

Procediment en cas d’incumpliment de les normes

 

En cas d’aparèixer comportaments incorrectes d’un grup o d’un xiquet o una xiqueta en concret, el procediment que utilitzarà tant l’equip d’animadors com el de coordinadors serà el que segueix:

 • Reflexió individual o col·lectiva per part dels animadors, segons que l’acció haja estat realitzada per un o més membres del grup de l’equip.
 • Suspensió d’activitats concretes (de manera individual o en grup).
 • Acord d’una mesura conjunta entre pares/mares i animador/es.
 • De manera excepcional, i després de consultar-ho amb els pares i mares, l’equip de coordinació podrà determinar la suspensió d’assistència a La Nau dels Xiquets i de les Xiquetes per un període de temps determinat.