Fundació GeneralUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

Normes de convivència

Normes bàsiques
 

Per a un funcionament correcte de l’escola d’estiu s’estableixen dues normes bàsiques:

 • Respectar als companys/es, als animadors/es, el material i els espais on es realitzen les diferents activitats. 
 • Complir les normes bàsiques de convivència establertes per cada grup.
 • La col·laboració de la família.
   

La col·laboració de la família
 

 • Demanen als pares i mares la seua col·laboració i implicació abans i durant el desenvolupament de l’escola d’estiu. 
 • Mantenir una comunicació fluida pel que fa al comportament diari dels xiquets/es, i que reforceu a casa les normes establertes.


Normes consensuades
 

 • Les normes bàsiques de convivència seran consensuades pels diferents grups, adaptades a cada edat.
 • Seran els participants els qui establiran les conseqüències que derivaran del fet de no complir aquestes normes. 
 • Totes les normes inclouran uns epígrafs bàsics per ser debatuts i consensuats amb el grup. Per a facilitar el compliment d’aquestes normes, els animadors utilitzaran mètodes pedagògics per a fomentar el bon comportament, l’actitud positiva i la participació en les diferents activitats.

 

Procediment en cas d’incompliment de les normes
 

En cas d’aparéixer comportaments incorrectes, el procediment que farà servir tant l’equip d’animadors com el de coordinadors serà el que segueix:

 • Reflexió individual o col·lectiva per part dels animadors, segons que l’acció haja estat realitzada per un o més membres del grup de l’equip.
 • Suspensió d’activitats concretes (de manera individual o en grup).
 • Acord d’una mesura conjunta entre pares/mares i animador/es.
 • De manera excepcional, i després de consultar-ho amb els pares i mares, l’equip de coordinació podrà determinar la suspensió d’assistència a La Nau Menuda per un període de temps determinat.