Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

El Voluntariat Cultural de la Universitat de València neix l’any 1998 com un programa dirigit a l’àmbit universitari a instàncies del Vicerectorat de Cultura i la Fundació General de la Universitat de València. En principi, es presenta com la forma idònia d’implicar a la comunitat universitària en la commemoració del Cinquè Centenari de la institució, al 1999, celebració en la què els voluntaris culturals van desenvolupar una important tasca de recolzament de les nombroses i diverses activitats que es dugueren a terme: congressos, jornades, conferències, espectacles, teatre, concerts, exposicions...; això, a més de mostrar i fer de guies de l’edifici La Nau (Estudi General), rehabilitat per l’ocasió, i on alguns dels espais havien estat distribuïts i dissenyats d’acord a les noves funcions assignades i que el convertien en centre cultural de la universitat. Finalitzades aquestes activitats, l’any 2000, i atès els magnífics resultats obtinguts pel col·lectiu, es decideix la continuació del programa amb una reorientació i actualització dels continguts. Des d’aleshores, els voluntaris culturals són els guies que atenen la demanda de visites guiades a La Nau: d’una banda mostren l’edifici tot i explicant les seues característiques arquitectòniques, històriques i patrimonials, així com l’evolució de la institució, des que va ser fundada l’any 1499, fent menció dels personatges més significatius que, al llarg de cinc segles, han conformat la seua història. D’una altra banda, també són els encarregats de fer les visites guiades i tallers didàctics a les exposicions temporals que es realitzen als diferents espais expositius de l’edifici, i què acullen propostes tan diverses com les col·leccions patrimonials i la memòria universitària, la creació contemporània, els projectes vinculats a les línies d’investigació de la Universitat, el compromís social i cultural i la col·laboració amb iniciatives de caire humanitari, el suport al col·leccionisme privat i la difusió de la cultura pròpia.

Els programes de voluntariat ofereixen als estudiants l’oportunitat d’una formació més ampla i una implicació personal universitària i social més enllà de la estrictament acadèmica. I des d’esta perspectiva, el curs 2002-2003 es brinda als estudiants de Nau Gran la possibilitat de sumar-se a esta activitat cultural, possibilitat que posteriorment es va ampliar al col·lectiu Alumni UV.

La incorporació de nous membres es produeix arran de la campanya de difusió que es du a terme cada any al mes d’octubre, coincidint amb el començament del curs, i després de rebre la formació adient.

Als darrers 15 anys, més de 150 persones −la majoria estudiants de pràcticament totes les titulacions i Nau Gran− han format part del Voluntariat Cultural. De la seua ma, més 40.000 visitants han conegut l’edifici més emblemàtic de la universitat, i han estat al voltant de 65.000 les assistents a visites guiades a les exposicions temporals, integrants totes d’una gran diversitat de col·lectius: centres d’ensenyament de tots els nivells, congressos, associacions...

En desembre de 2006 el rector de la Universitat de València, com a reconeixement a la seua tasca, va atorgar al voluntariat Cultural el guardó de la universitat.