Logo de la Universitat de València Logo Fundació General Logo del portal

Les seues activitats i programes s’executen en l’àmbit de la cooperació universitària al desenvolupament, i les seues àrees de gestió són: educació per al desenvolupament i formació; sensibilització, informació i documentació; projectes de cooperació a països empobrits; i suport a la investigació en desenvolupament humà sostenible i cooperació.

Des de l’Àrea de Cooperació es gestiona la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València, el Programa 0,7 – convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament de la Universitat de València, borses de viatge per a activitats de voluntariat en projectes de cooperació, ajudes a projectes de cooperació, EpD i sensibilització per a associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de València, la col·lecció editorial La Nau Solidària, la revista ´EDHC-Quaderns electrònics sobre desenvolupament humà i cooperació´, i el centre de documentació especialitzada InfoSud. L’Àrea assessora a la comunitat universitària en matèria de cooperació al desenvolupament i participa en nombroses activitats de la cooperació universitària (CUD) a l´àmbit estatal, tot i prestant els seus serveis al Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació i al Vicerectorat de Sostenibilitat.

A més de la programació habitual en 2019 destaca, la finalització de projectes de cooperació 0’7, la celebració de les XXV Jornades de Debat Immigració, diversitat i Democràcia amb Mesa d’Entitats, l’edició i difusió de resultats del “Taller Universitat – Ciutat-ODS: universitaris per una ciutadania global”, la campanya de difusió dels serveis prestats per InfoSud, i l’edició dels dos primers títols de la col·lecció “Materials de la Cooperació Universitària al Desenvolupament” de L. Ruano i de J.M. Senent.

ACTIVITATS 2019

5.1.- Àrea de formació i educació per al desenvolupament. Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València

Té com a objectiu transferir i fomentar coneixements, i capacitar persones interessades en la cooperació i el desenvolupament humà sostenible a través de la realització de cursos i seminaris especialitzats. L’activitat formativa s’estructura des de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament, creada en 1994 a través del conveni signat entre la Universitat de València i UNESCO.

 • Pràctiques en cooperació: Tutorització d´estudiantat en pràctiques (ADEIT), provinents del Màster de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de València; i acollida d’una estudiant (Lilibeth Santos).
 • Taller “Universitat – Ciutat – ODS: universitaris per una ciutadania global”. Execució del projecte subvencionat SGCID i Ajuntament València. 2ª Fase: Difusió de resultats del Taller a través d’una publicació i una APP gratuïta “València ODS” en tres idiomes, amb micro-recorreguts per la ciutat identificant ODSs en el seu patrimoni.
 • Institucionalment s’ha elaborat un Informe Sexennal 2013-2018 de l’activitat de la càtedra dirigit a UNESCO, obtenint la renovació per sis anys més. Actualització del nou logotip de la càtedra.
 • S’ha preparat l’esborrany de convocatòria 2019 de projectes EpD / Càtedra UNESCO per a la Universitat.
 • Participació activa com a membre delegat en la Comissió del SeDI sobre reforma del Programa de Formació de Voluntariat de la Universitat de València.

5.2.- Àrea de sensibilització i cooperació universitària

 • Organització de les XXV Jornades ´Immigració, Diversitat i Democràcia´, amb la Mesa d’Entitats de Solidaritat. Més de 150 assistents.
 • Assessorament a la comunitat universitària en matèria de cooperació: col·laboració en l´execució tècnica i econòmica de les convocatòries de projectes de cooperació, sensibilització i educació al desenvolupament, i de la convocatòria de borses de viatge per a activitats de cooperació al desenvolupament del SeDI; participació en les comissions encarregades d´informar sobre la concessió de les ajudes d’ambdues convocatòries; i assessorament a PDI i PAS que presenten els seus projectes a les convocatòries de la Universitat en l´àmbit de la cooperació i educació per al desenvolupament i sensibilització:
 • PACI 2018: report de dades al Pla Anual de Cooperació Internacional (PACI). L´Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) de la Universitat de València, segons les darreres dades d´aquesta institució acadèmica, ha estat 1.284.275,22 €.
 • Participació en l’elaboració de l’Informe “ODS i Responsabilitat Social Universitària en la UEG”.

5.3.- Àrea de suport a la investigació en cooperació. Iniciatives editorials

L’objectiu és promoure la transversalització de l’Agenda 2030 i els criteris de la CUD en totes les disciplines universitàries de la Universitat de València, estimular que l’orientació i resultats de la investigació incorporen l’enfocament del desenvolupament humà, la cooperació, els drets humans i la pau. Les activitats de 2019 han estat:

 • Edició del número 9 de la revista digital ´E-DHC, Quaderns Electrònics sobre el Desenvolupament Humà i Cooperació´; i ´Call for papers´.
 • Publicació de dos nous títols de Materials CUD: “Recetas nutritivas para comunidades nativas. Comidas ricas con alimentos locales bien combinados”, coordinat per Luisa Ruano; i “Recursos pedagógicos para la educación intercultural bilingüe en Bolivia, Paraguay, y Argentina”, de Joan Maria Senent.
 • Edició de “El activismo de las refugiadas políticas colombianas” de E. Mut en la col·lecció La Nau Solidària.
 • Des de la Càtedra UNESCO hem gestionat dues campanyes d’UNESCO per tal que el PDI de la UVEG participe en dues iniciatives mundials: l’elaboració del pròxim Informe Mundial sobre Educació 2021, i la campanya iberoamericana identificant bones pràctiques educatives sobre els “7 Saberes” del prof. E. Morin.

5.4.- Àrea d’informació i documentació en cooperació i solidaritat: InfoSud

InfoSud és el centre de documentació especialitzat en cooperació al desenvolupament, solidaritat i desenvolupament sostenible de l’Àrea de Cooperació de la Fundació General de la Universitat de València. Les principals accions en 2019 han estat:

 • Selecció, adquisició, registre i catalogació de fons documental especialitzat (407 nous títols).
 • Gestió de continguts de la web de l’Àrea de Cooperació.
 • Gestió de continguts del compte de twitter de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Uni- versitat de València (66 nous seguidors).
 • Atenció a usuaris a través del servei de consultes en línia “InfoSud Digital” (123), de manera presencial (244) i mitjançant correu electrònic o telèfon (26).Accions de cooperació universitària: docència en el Màster de Cooperació de la Universitat de València, visites d’alumnat de la Universitat i elaboració dels repertoris bibliogràfics en web sobre “Cooperació Sud-Sud” i “Discapacitat i Cooperació al Desenvolupament”. Manteniment del repertori “Bibmigra”.
 • Edició electrònica del nº 9 de la revista E-DHC, Quaderns Electrònics sobre el Desenvolupament Humà i la Cooperació.
 • Preparació de nous materials de difusió: logotip, fulletó, infografies, núvol de tags...
 • Membre de RECIDA

5.5.- Àrea de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament [programa 0´7]

L´objectiu d´aquesta àrea es donar suport i fomentar la participació dels membres de la comunitat universitària per a la realització de projectes o accions de cooperació al desenvolupament, en els àmbits educatiu, científic, tècnic, cultural i social, que contribueixin a millorar la formació i les condicions de vida de la població dels països empobrits.

 • Hem gestionat les convocatòries d´ajudes per a facilitar la posada en marxa i la gestió d´iniciatives i projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de la comunitat universitària, tant del PDI i PAS com de les associacions i col·lectius d´estudiants i estudiantes. Es dóna suport tècnic i assessorament als responsables dels projectes així com a les entitats sòcies locals que els executen.
 • Es dóna assessorament tècnic a la Delegació d’Estudiants-SeDi, formant part de les comissions encarregades d´informar la concessió de les bosses de viatge per a activitats de voluntariat per a estudiantat de la UV i, de les ajudes a projectes de cooperació per a associacions i col·lectius d´estudiantat de la UV.
 • Es col·labora en la preparació de notes de premsa per a difondre les accions i resultats dels projectes de cooperació internacional de la Universitat de València.

En 2019 s’ha procedit a la redacció de proposta de 6ª convocatòria de projectes 0’7, a la finalització i tancament dels projectes de 4ª i 5ª convocatòries, i a l’assessorament a la Unitat de Cooperació del Servei de Relacions Internacionals en aquest procés.

Projectes que contribueixen a garantir una educació de qualitat

 • Preparació dels laboratoris de ciències de l’escola Ligaba Beyene. Etiòpia. Objectiu: Contribuir a millorar el nivell educatiu de mestres i alumnes en l´àrea de ciències. Contrapart: Escuela Ligaba Beyene, Ajuntament de Sodo i Universitat de Wolaita. Responsables: Luz Cardona i Belén Abarca (PDI). Grau d´execució: 100%.
 • Dones mestres del Perú. Objectiu: Reivindicar el treball de les mestres en l´entramat educatiu i social. Contrapart: Pontificia Universidad Católica del Perú. Responsable: Ricard Huerta Ramón (PDI). Finançament: Grau d´execució: 96%.
 • Formació en línia en campaments i consolidació de l´Aula de Cultura de la RASD. Sàhara Occidental. Objectiu: Consolidar l´Aula de Cultura de la RASD. Contrapart: Ministeri de Cultura de la República Àrabe Sahrauí Democràtica. Responsable: Javier Boix Ferrero.
 • Educant per a la vida. Guatemala. Objectiu: Contribuir a la construcció d´una educació per a la vida de xiquets, xiquetes i adolescents amb capacitats diferents, de joves professionals i docents, a través de programes de formació, sensibilització i emprenedoria amb enfocament inclusiu, sostenible i crític. Contrapart: Asociación de Educadores Noroccidentales (AEN). Responsable: José Beltrán Llavador. Finançament: Grau d´execució: 98%.

Projectes que contribueixen a garantir la igualtat de gènere 

 • Warmi Wasi. Centre artesanal per a la dona de Chirikyacu. Perú. Objectiu: Enfortir la comunitat nativa de Chirikyacu per a millorar les condicions de vida a través del seu potencial turístic i la seua activitat agropecuària. Contrapart: Universidad Nacional de San Martín. Responsable: Javier García Gómez. Grau d´execució: 100%.
 • Ampliació i millora energètica d´un centre de producció de farines enriquides a Gaoua, Burkina Faso. Objectiu: Fomentar l´ocupabilitat de la dona. Contrapart: Association pour la Promotion Féminine de Gaoua (APFG). Responsable: Jesús Blesa Jarque. Grau d´execució: 98%.

Projectes que contribueixen a garantir una vida sana

 • Equipament de l´àrea maternal Hospital Regional de l’Aaiun. Objectiu: Millorar les instalacions de la sala maternoinfantil. Campaments de refugiats a Tindouf, Algèria. Contrapart: Hospital Regional de l´Aaiun. Responsable: Núria Romero Cuenca (PAS). Grau d´execució: 100%.
 • Requeriments bàsics del Centre Regional de Salut València al Salvador: Clínica de rehabilitació i teràpia visual. Contraparte: Universidad de El Salvador. Responsable: Joan Onrubia Fuertes. Grau d´execució: 86%. Prorrogat
 • Alfabetització per a la gestió comunitària sobre la prevenció i el control de la malària a Tutunendo, Chocó. Colòmbia. Objectiu: Desenvolupar una estratègia d´alfabetització a través de la formació d´un grup de dinamitzadores per a la prevenció i control de la malària a Tutunendo, Chocó. Contrapart: Universidad de Antioquia. Responsable: María Manuela Morales Suárez-Varela. Grau d´execució: 30%. Prorrogat

Projectes que contribueixen a garantir la igualtat d’accés a la justícia

 • La resolució extrajudicial de conflictes en el marc de la modernització de la justícia. Cuba. Objectiu: Promoure les fórmules de resolució extrajudicial de conflictes. Contrapart: Universidad de Oriente. Responsable: Javier Plaza Penadés. Grau d´execució: 56%. Prorrogat

Projectes que contribueixen a garantir la protecció del patrimoni cultural

 • Enfortiment comunitari per a la creació d´alternatives sostenibles al desenvolupament del llogaret de la Blanca, Guatemala. Fase III. Posada en valor i museïtzació de les subestructures de l´Acròpoli de la Blanca. Contrapart: Centro Universitario de Petén de la Universidad San Carlos de Guatemala. Responsable: Cristina Vidal Lorenzo. Grau d´execució: 100%.