Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

Teràpia Familiar: Com influïx la comunicació en els vincles afectius

  • 15 de maig de 2024
Image de la noticia

Crisis vitals, crisis familiars, dols, conflictes entre germans o pares, formen part de la nostra vida diària i, en la majoria de les ocasions, les famílies opten per individualitzar el seu tractament psicològic davant els problemes que ocorren en el si familiar.

No obstant això, l'evidència científica suggerix que molts dels conflictes i problemes de salut mental que sorgixen en la família, o en els quals la família influïx de manera directament o indirectament, la Teràpia Familiar pot ser una bona manera d'acostar-se a la solució del conflicte o de la problemàtica de salut mental pertinent amb resultats molt favorables. 

La base de relacions saludables

La família és la pedra angular de la nostra societat, i la comunicació juga un paper fonamental en la construcció i el manteniment de relacions saludables dins de la llar. En un món cada vegada més ocupat i tecnològicament orientat, dedicar temps i esforç a enfortir la comunicació familiar pot marcar una gran diferència en la dinàmica familiar i en el benestar de tots els seus membres. 

La comunicació efectiva és la base de qualsevol relació saludable, i la família no és una excepció. Quan els membres de la família se senten lliures d'expressar els seus pensaments, sentiments i preocupacions de manera oberta i respectuosa, s'establix un ambient de confiança i suport mutu. Això crea un espai on cada membre se sent valorat i comprés, la qual cosa enfortix els vincles familiars i promou un sentit d'unitat. Des de la Teràpia Familiar, s'utilitzen estratègies sistèmiques, conductuals, així com cognitives per a fomentar bons canals de comunicació entre els membres d'una família. 

Fomentant la resolució de conflictes

La comunicació efectiva també és essencial per a la resolució de conflictes dins de la família. Tots enfrontem desacords i tensions en algun moment, però com manegem estos conflictes pot marcar la diferència en com de sans seran els vincles afectius entre els membres de la família.

Depenent de l'estructura familiar; és a dir, de la jerarquia i les normes existents en esta, podem trobar-nos diferents problemàtiques que poden ocasionar molt de malestar psicològic. Per això, és important que des de la Psicologia i la Teràpia Familiar Sistèmica s'identifiquen els patrons disfuncionals de comunicació per a modificar-los i promoure noves i beneficioses maneres de resoldre conflictes. 

Estratègies per a millorar la comunicació familiar

Per a enfortir la comunicació en la llar, és important adoptar estratègies que fomenten l'obertura, l'escolta activa i el respecte mutu. Algunes d'estes estratègies inclouen:

  1. Establir temps per a parlar: Dedica moments específics del dia o de la setmana per a parlar amb família sobre com els ha anat, les seues preocupacions o qualsevol altre tema que desitgen abordar.
  2. Practicar l'escolta activa: Escoltar activament implica parar atenció completa al que l'altre està dient, mostrant empatia i fent preguntes per a aclarir i comprendre millor els seus punts de vista.
  3. Fomentar l'expressió d'emocions: Anime a tots els membres de la família a expressar les seues emocions de manera oberta i respectuosa, creant un ambient on tots se senten segurs de ser ells mateixos.
  4. Resoldre conflictes de manera constructiva: Ensenye als membres de la família tècniques de resolució de conflictes, com el compromís i la cerca de solucions mútuament beneficioses, en lloc de recórrer a la confrontació o l'evitació.

Si et trobes enfrontant desafiaments en la comunicació familiar o desitges resoldre algun conflicte o problemàtica des d'un nivell més familiar, et convidem cordialment a visitar la Clínica de Psicologia de la Fundació Lluís Alcanyís. El nostre equip de psicòlegs és ací per a brindar-te el suport i les ferramentes necessàries per a millorar la comunicació i construir relacions més sòlides en la teua família. Junts, podem treballar per a crear un ambient familiar més saludable i harmoniós on tots se senten valorats i escoltats.

Esperem poder acompanyar-te en este viatge cap a una comunicació familiar més positiva i enriquidora en la Fundació Lluís Alcanyís!