**********************************************************
Dra. Soledad Gandia Franco
Universitat de Valencia
Dpto. Termodinamica
Facultat de Fisica
C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot (Spain)
telf: 96 3543120
fax: 96 3543385
e-mail: Soledad.Gandia@uv.es

Docencia: http://www.uv.es/~gandia/docencia/
*********************************************************