General FoundationMusical Activities DepartmentUniversity of Valencia Logo del portal

Curs de repertori i tècnica d'interpretació al piano VII

 • October 6th, 2018
Piano
 • Professor: Antonio Galera López
 • Dates: del 6 d’octubre de 2018 a l’1 de febrer de 2019
 • Durada: 40 hores
 • Nombre d’alumnes: mínim  8/ màxim 10
 • Lloc: Capella de la Sapiència del Centre Cultural la Nau, C/ Universitat,2 de València
 • Horari: Sessions de cinc hores de classe.
  • Grup matí: 10 a 15 h.
  • Grup vesprada: 16 a 21 h. 
   • Dissabte, 6 d´octubre
   • Dissabte 20 d’octubre
   • Dissabte 3 de novembre
   • Dissabte 17 de novembre
   • Dissabte 1 de desembre
   • Dissabte 15 de desembre
   • Dissabte 12 de gener
   • Dissabte 26 de gener

Concert d´Alumnes: Divendres 1 de febrer de 2019 a les 17h en la sala Charles Darwin de la Facultat de Farmàcia, campus de Burjassot. 

 • Adreçat preferentment a: estudiants de piano que estiguen cursant o hagen cursat estudis a la Universitat de València, estudiants de piano interpretació, postgraduats. 
 • Altres grups d’interès: alumnes de la Universitat de València aficionats a la música clàssica, aficionats a la música clàssica en general. 
 • Requisits:
  • Actius: últims cursos d’ensenyaments professionals, grau superior, postgraduats o titulació equivalent.
  • Oients: grau elemental, pianistes amateurs.

De forma excepcional es poden acceptar alumnes que no complisquen aquestes característiques amb una audició prèvia del professor.

Programa del curs:

Objectius

Els alumnes realitzaran una audició el dia 6 d’octubre en què s’acordarà el repertori que s’estudiarà amb el professor, així com els objectius individuals de cada participant actiu en el curs, encaminats fonamentalment a la defensa satisfactòria del repertori elegit.

Es desenvoluparà un pla de treball amb els mètodes d’estudi adequats per a cada alumne. Els alumnes estudiaran el repertori propi, però coneixeran també el repertori dels companys. Es potenciarà de forma col·lectiva l’escolta del repertori, amb l’objectiu de desenvolupar la cultura musical i general dels alumnes. Es fomentarà la participació activa de tots els alumnes per a resoldre les dificultats individuals de les interpretacions. Es buscarà sempre el treball en grup com a eina indispensable per a la resolució dels problemes individuals que se li presenten al jove intèrpret.

La preparació per a una presentació pública serà l’objectiu principal dels alumnes del curs. Es realitzarà un concert públic el dia 1 de febrer de 2019.

El professor seleccionarà dos alumnes que interpretaran un concert en la temporada de primavera de 2019 de l´Aula de Música de la Universitat de València.

En cas de que algun alumne complisca les condicions necessàries, el professor podrà proposar-lo per a futures col·laboracions amb l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (directora Beatriz Fernández Aucejo).

Continguts

 • Anàlisi pianística del repertori presentat pels alumnes del curs.
 • Cultura musical: anàlisi del gran repertori per a piano sol, orquestra i música de cambra. Marc cultural general, integració amb la resta d’arts del repertori musical occidental.
 • La fidelitat a la partitura: edició, estil, signes musicals, pedalització.
 • Desenvolupament d’una tècnica conscient. La digitació.
 • Desenvolupament d’un mètode d’estudi productiu. La memorització.
 • L’ actuació en públic.

Metodologia

Els alumnes presentaran una proposta de programa adequada al seu nivell pianístic que ha d’incloure obres d’almenys dos estils diferents i un estudi. Aquest programa serà consensuat amb el professor del curs després de l’audició inicial del dia 6 d’octubre. En l’audició inicial els alumnes han d’interpretar una obra d’estil lliure. Les classes seran públiques i es fomentarà en cada moment la participació activa de la resta d’alumnes. 

El curs d’interpretació pianística presenta una dualitat característica d’aquest tipus de cursos: cal combinar el treball individual de l’alumne amb l’escolta activa en grup, fonamental per al seu desenvolupament. El professor tindrà en compte en cada moment aquesta dualitat per desenvolupar un discurs formatiu interessant per a tots els alumnes del curs, actius i oients. 

La flexibilitat tant en les classes com en els consells pianístics és una condició necessària per al bon aprofitament dels cursos per part dels alumnes. Es trobaran en una mateixa classe alumnes de nivells diversos i amb objectius professionals i formatius diferents. El professor buscarà sempre aquesta flexibilitat, de forma que els consells individuals siguen intel·ligibles i aprofitables per a tots els alumnes. Es buscarà també promoure la solidaritat entre els alumnes i l’estudi en grup i es formaran xarxes de treball entre ells que afavorisquen el seu desenvolupament artístic.

Distribució de les sessions

Els alumnes passaran un mínim de 45 minuts de classe al piano per sessió, en cada una de les vuit sessions. S’estudiarà el repertori de forma progressiva, i se’ls ajudarà en la lectura i la interpretació correcta al llarg dels quatre mesos de duració del curs. El dia 1 de febrer de 2019 els alumnes faran un concert públic en què hauran d’aplicar tots els coneixements que hagen adquirit en el curs.

Preus de matriculació

 • Actius:
  • Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumni UV - 370 €
  • Públic en general - 460 €
 • Oients:
  • Estudiants de la UVEG i membres del col·lectiu Alumni UV - 60 €
  • Públic en general - 75 €