UV General FoundationPerforming ArtsUniversity of Valencia Logo del portal

I Edició del programa Cultura Resident / Residir en la investigació

I EDICIÓ DEL PROGRAMA CULTURA RESIDENT / RESIDIR EN LA INVESTIGACIÓ. 

TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT A TRAVÉS DE L'ART. FASE DE SELECCIÓ DE GRUPS D'INVESTIGACIÓ

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar i incentivar la transferència del coneixement reportat pels grups d’investigació universitaris i l’acostament de la ciència i la tecnologia a la societat a través de propostes  artístiques, establint vincles entre grups d’investigació i artistes que assolisquen una visibilització de la riquesa que es genera en el si de la universitat, i que aconseguisca un efecte multiplicador de la divulgació científica.

Més informació [+]

 

Date From 15 september 2023 to 29 september 2023. 24h. Every day.

 

Place Centre Cultural La Nau

 
Organized by

Vicerectorat de Cultura i Societat UV.

 

Contact convocatoriescultura@uv.es