University of Valencia logo Logo del portal

  • Memòria d'Activitats 2018

Principals canvis en la matrícula 2019

  • May 5th, 2019
Full de la matrícula

Enguany, la matrícula de l’escola d’estiu i la del menjador es fa de manera simultàniament. Això vol dir que primer de res s’ha de formalitzar la matrícula de l’escola d’estiu i, a continuació, ja es pot omplir la matrícula del menjador mitjançant un formulari específic que també hi haurà penjat a ENTREU.

Principals novetats quant a la documentació que cal aportar:

  • Quan no hi haja convivència per separació, divorci o per alguna situació anàloga, el justificant de recepció de la matrícula s’ha de lliurar degudament signat per tots dos progenitors.
  •  En cas que el o la participant tinga necessitats específiques (amb independència que necessite o no suport), s’ha de lliurar una fitxa de necessitats específiques, que és diferent de la fitxa mèdica. Aquesta fitxa permetrà que l’equip de coordinació i animació conega millor les característiques d’aquests participants i adapten les propostes educatives a la diversitat de les maneres d’aprendre, de ser i de relacionar-se d’aquests participants.
  • Pel que fa als participants que requerisquen l’administració de medicació per malalties cròniques o alguna altra atenció sanitària durant l’activitat, les famílies o els representants legals han de lliurar el consentiment l’administració de medicaments durant l’activitat perquè l’equip de coordinació i/o animació puga subministrar la medicació o una altra atenció sanitària, ateses les indicacions establertes en l’informe de salut del metge o la metgessa. Per tant, és obligatori lliurar el consentiment per a l’administració de medicaments durant l’activitat, seguint el model que està penjat al blog.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy