banner

uvEl Grup d’Innovació Educativa de Prevenció de Riscs en el Laboratori de Química Analítica (PRLQA) es va crear a l’any 2009 i va estar reconegut com a tal en la resolució de 5 de juny de 2009 del Vicerectorat de Convergència Europea i Qualitat.
Aquest grup està format per nou professores i professors del Departament de Química Analítica de la Universitat de València. El grup té com a objectiu principal integrar en l’ensenyament de la Química Analítica el foment de conductes dirigides a la prevenció de riscs i que, a més, siguen respectuoses amb el medi ambient. Així, el grup desenvolupa materials docents a utilitzar en assignatures tant teòriques com de laboratori.

foto2 foto1 foto3
PRLQA Departament de Química Analítica - FACULTAT DE QUÍMICA | UNIVERSITAT DE VALÈNCIA