I GIMNASTRADA UNIVERSITÀRIA D’ONTINYENT- 18 de Maig de 2016 - Pavelló Municipal d'Esports d'Ontinyent - 9:30h a 14:00h

Presentació

La I Gimnastrada Universitària d’Ontinyent pretén ser un espectacle multitudinari amb l'objectiu de promocionar la gimnàstica i l'intercanvi artístic-expressiu, mitjançant una jornada d'exhibició de diferents modalitats i tendències gimnàstiques d'índole variada.

Objectius

 • Fomentar i difondre les activitats gimnàstiques i expressives col·lectives.
 • Recolzar el treball en grup i la solidaritat.
 • Exhibir muntatges coreogràfics per plaer...sense fins competitius.
 • Facilitar l'intercanvi socio-cultural entre els distints nivells educatius: secundària, batxillerat, cicles formatius i universitat.
 • Fomentar l'Esport per a Tots des de les activitats gimnàstiques i acrobàtiques.

Participació

Poden participar tots els col.lectius educatius que ho desitgen, de qualsevol edat i rendiment esportiu.

L'entrada a l'espectacle és gratuïta.

Requisits mínims

 • Presentació d'un muntatge de caràcter gimnàstic d'entre 3 i 5 minuts de durada (on s'inclou el temps de preparació i col.locació del material). Cada centre podrà presentar un màxim de 3 representacions.
 • La música escollida s'enviarà per correu electrònic en format MP3 a la direcció gimnastrada@uv.es abans del 20 d'abril.
 • El dia de l'actuacó l'equip participant lliurarà un CD a l'organitzaciò (megafonia) on estiga gravada la música a la pista 1. A l'exterior deurà figurar per escrit el nom del grup, nom del muntatge, procedència i durada del mateix.
 • No hi ha limitació pel que fa al material a emprar, tipus de música, criteris estètics ni composició del grup (mínim 3), edat, sexe, nivell de destresa...
 • El material necessari per a cada actuació ha de ser aportat per cada grup en qüestió, llevat del material de grans dimensions, per a la qual cosa és necessari posar-se en contacte amb l'organització i consultar disponibilitat.
 • En cas d'utilitzar objectes que puguen deteriorar la superfície de pràctica o embrutar-la, consultar amb l'organització.
 • L’espai per a l’actuació és de 13x13metres (practicable), encara que l’espai annex suposa uns 50x30m i l’altura són 15m.

Inscripció

Per a inscriure's s'ha de reomplir el formulari adjunt. La data límit d'inscripció és el 13 d'Abril.

S'ha de confirmar la assistència a l'esdeveniment mitjançant un correu a la següent direcció: gimnastrada@uv.es, amb l'assumpte "CONFIRMACIÓ D'ASSISTÈNCIA".

Recordeu materialitzar les inscripcions detallant; NOM I COGNOMS de l'alumne participant i TALLA DE SAMARRETA.

És important que acompliu els plaços indicats, ja que es lliuraran diplomes personalitzats i samarretes per a tots i totes les gimnastes, a més d'una placa conmemorativa per a cada centre.

 

Formulari d'inscripció Versió PDF de les Bases

Organitza

Patrocina

Informació

Per a més informació contactar amb Paloma Tortosa Enguix
[Telf.:] 605962913 [Email:] gimnastrada@uv.es