Petició d'originals (CFP)
GRATUV
@ > cfp

FÒRUM INTERNACIONAL GRATUV 2021

Des de GRATUV invitem a participar-hi amb comunicacions que guarden relació amb el tema del Fòrum, "El teatre grecollatí i la seua recepció en la Cultura Occidental", a aquells jòvens investigadors que siguen doctors, estiguen iniciant-se en la investigació o en la fase d'elaboració de la seua Tesi Doctoral. Seran benvingudes les propostes de comunicació que, ajustant-se a la temàtica general del Fòrum, procedisquen d’altres àrees de coneixement diverses a la Filologia clàssica.

Podran presentar-s'hi comunicacions en català, espanyol, gallec, portuguès, francès, italià, alemany i anglès. El Fòrum s’estructurarà en sessions i les comunicacions tindran una duració màxima de 20 minuts. Després de cada sessió hi haurà un debat.

Les propostes de comunicació han d’incloure la informació següent, el formulari de la qual pot trobar-se a la pàgina web: un breu resum de la comunicació (màx. 500 paraules), un breu llistat de referències bibliogràfiques relacionades amb el tema i un breu currículum (màx. 200 paraules) que deu incloure nom i cognoms del sol·licitant, universitat a la que es troba vinculat, títol del programa de Doctorat o Màster de què forma part o títol de la Tesi Doctoral i data de lectura de la mateixa en cas de ser ja Doctors/Doctores, així com el nom del Director-a/ Tutor-a del Treball Fi de Màster o Tesi Doctoral.

Les propostes rebudes seran sotmeses al Comitè Científic per a la seua avaluació i, si escau, per a la seua acceptació. El Comitè de Selecció enviarà una notificació de la seua decisió.

Data límit per remetre la proposta: 1 d'Abril de 2021.

Data de confirmació d'acceptació de la proposta: 15 d'Abril de 2021.

Taxa d'inscripció amb comunicació en el FÒRUM: GRATIS.

Taxa d'inscripció sense comunicació en el FÒRUM: GRATIS.

Els comunicants i els inscrits rebran un llibret amb els resums de les propostes acceptades i el currículum dels comunicants. Donat les condicions sanitàries actuals el FÒRUM es farà en modalitat ONLINE.

Contacte: gratuv@uv.es

Proposta GRATUV 2021 Proposta

tornar