DEPARTAMENT D'HISTÒRIA MEDIEVAL

DR. ENRIC GUINOT I RODRÍGUEZ

 

 
DOCÈNCIA

 

INVESTIGACIÓ

 

CURRÍCULUM BREU PUBLICACIONS
ARXIU HISTÒRIC DE L'AIGUA BIBLIOGRAFIA MEDIEVAL VALENCIANA DOCUMENTS MEDIEVALS VALENCIANS AVAM: Associació Valenciana d'Amics dels Molins

HORTA DE VALÈNCIA-HUERTA DE VALENCIA

     

  enric.guinot@uv.es

Universitat de València

Darrera actualització: maig 2006