Logo de la Universitat de València Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

El Consell de Govern va aprovar el 16 d'abril de 2019 per unanimitat el III Pla d'Igualtat de la Universitat de València, que compta amb 64 accions a desenvolupar en quatre anys (2019-2022). De la mateixa manera que els anteriors, té l'objectiu de garantir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

El document havia estat negociat per CCOO, CSIF, STE-PV i UGT en Mesa Negociadora, i havia obtingut l'informe favorable de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la Universitat. La iniciativa ha estat presentada davant el Consell de Govern per la vicerectora d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, Elena Martínez. La vicerectora ha qualificat el pla com a “exigent” i fruit del diàleg, consens i treball continu”.

Malgrat que el principi d'igualtat forma part dels valors de la Universitat de València recollits en els seus estatuts, el diagnòstic per l'elaboració del III Pla d'Igualtat de la Universitat demostra que persisteixen asimetries de gènere tant en l'estudiantat, en el Personal Docent i Investigador i en el Personal d'Administració i Serveis, i cal adoptar mesures que ajuden a construir una universitat on la igualtat efectiva entre homes i dones siga una realitat.

El III Pla d'Igualtat de la UV es centra en els següents 4 eixos de actuación:

Eix 1.- Les Persones

Eix 2.- Els Processos clau de la Universitat: Docència i Investigació

Eix 3.- Gobernança i Observatori de la Igualtat

Eix 4.- Cultura de la Igualtat