Logo de la Universitat de València Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

En 2019 el Consell de Direcció va aprovar el Pla de Formació del PDI 2019-2020. Aquest Pla s'estructura en tres eixos estratègics: Eix didàctic, eix investigador i eix transversal. Introdueix com a novetat l'elaboració d'un perfil formatiu per al PDI a temps complet de la Universitat de València.
S'ha creat la Comissió de formació del PDI en la qual participen, a més del Vicerectorat de professorat, els de Política Científica, el d'Estratègia i Educació Digital i el d'Estudis, a més dels representants sindicals.
Aquesta Comissió ha iniciat els treballs per a la posada en marxa de diferents accions formatives dirigides al PDI. La primera i més nova són els cursos per a la millora de les eines docents en anglès.