University of Valencia logo Logo The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) Logo del portal

La UV aplica procediments de selecció i contractació oberts, transparents i basat en els mèrits (OTMR) conforme a les normes nacionals i internacionals.

Els membres dels Tribunals de Selecció es comprometen a aplicar els barems definits amb objectivitat sota criteris de mèrit i capacitat.


En els processos selectius de la UV es proporciona informació als aspirants, prèviament a la seua selecció, sobre els processos de reclutament, dels criteris de selecció, del nombre de llocs que s'ofereixen i de les perspectives en el seu desenvolupament de carrera.