Home

Antecedents:

IMEQ és una xarxa d'innovació docent en mètodes economètrics i quantitatius.

Es motiva en el repte de sintetitzar la infinitat de recursos (dades, eines, etc.) disponibles en l'anàlisis de dades. Es preten trobar i utilitzar en la docència aquells que puguin servir per a que els i les estudiants els puguin incorporar a la seua pràctica professional present i futura, de forma efectiva.

Projectes:

AirQStat GifStat