INECFIS

(Innovació i e-coneixement en Física)

Facultat de Física
Universitat de València
www.uv.es/inecfis
inecfis@uv.es