Borsa d'habitatge - Formulari per a renovar o donar de baixa un habitatge

Caldrà emplenar totes les dades del formulari per identificar l'habitatge.

Localització

Codi postal:    Població:

Direcció:    Número:

Escala:    Porta:

Tipus d'habitatge:

Contacte

Nom:    Cognoms:

Telèfon:    Mòvil:

Correu electrònic:

Renovació/baixa:

Tria una opció:

Observacions: