Càtedra universitària Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET
per a la Innovació i configuració de territoris intel·ligents

Entitats participants

Premis InnovatiOnt 2017 a l’excel·lència dels Treballs de Fi de Grau

Es convoquen els premis InnovatiOnt als Treballs Fi de Grau curs 2016-2017 per tal de reconèixer la qualitat acadèmica i l’impacte del tema tractat en treballs que han de versar sobre aspectes relacionats amb la innovació empresarial o social i la configuració de territoris intel·ligents d’aplicació a l’àrea socioeconòmica d’Ontinyent.

Es concediran dos premis d’igual quantia (1.000€), un en cadascuna de les categories següents:

  • Categoria local: premi al millor TFG relacionat amb la temàtica especificada, realitzat per estudiants del Campus d’Ontinyent, o per estudiants naturals o residents a Ontinyent  i realitzat a la Universitat de València o a la Universitat d’Alacant.
  • Categoria oberta: premi al millor TFG realitzat en qualsevol universitat que tinguen especial relació amb el desenvolupament de la innovació i la configuració de territoris intel·ligents a Ontinyent i la seua àrea.

Termini de presentació: fins al 30 de setembre de 2017


 

Premios InnovatiOnt 2017 a la Excelencia de los Trabajos de Fin de Grado

Se convocan los premios InnovatiOnt a los Trabajos de Fin de Grado curso 2016-2017 para reconocer la calidad académica y el impacto del tema tratado sobre el desarrollo económico y social en trabajos que deben versar sobre aspectos relacionados con la innovación empresarial o social y la configuración de territorios inteligentes de aplicación al área socioeconómica de Ontinyent.

Se concederán dos premios de igual cuantía (1000 euros) para cada una de las siguientes categorías:

  • Categoría local: premio al mejor TFG relacionado con la temática especificada, realizado por estudiantes del campus d’Ontinyent o por estudiantes naturales o residentes de Ontinyent de la Universitat de València o la Universitat d’Alacant.
  • Categoría abierta: premio al mejor TFG realizado en cualquier universidad que trate un tema con especial relación y aplicación al desarrollo de la innovación y la configuración de territorios inteligentes en Ontinyent y su área.

Plazo de presentación: hasta el 30 de septiembre de 2107Informació i contacte: innovationt@uv.es