Logo de la Universitat de ValènciaLogo CSIC Logo del portal

El grup de la Dra. Mar Siles Lucas en la IRNASA maneja models in vitro i in vivo d'interaccions paràsit-hoste amb fasciola hepàtica, que podrien utilitzar-se per a avaluar el potencial del paràsit i les seues molècules per a modular les rutes d'entrada i les rutes d'inflamació rellevants en COVID-19. D'una banda, aquest paràsit ha demostrat la seua influència en l'expressió de les molècules relacionades amb l'endocitosi (per exemple, clatrines) en les cèl·lules epitelials de ratolins in vitro, rutes que poden ser pertinents per a l'entrada del SARS-Cov-2 en les cèl·lules humanes. A més, F. hepàtica dóna lloc a una resposta Th2 modificada sense el component inflamatori en el seu hoste in vivo, i aquesta modulació pot donar lloc a una resposta inflamatòria controlada a la COVID-19.
En aquesta col·laboració s'aplicarà un enfocament multidisciplinari per a identificar els inhibidors de la unió i l'entrada del receptor del SARS-CoV-2. Combinant els coneixements de la química mèdica, la biologia química computacional, la biologia estructural i la virologia, s'empraran tres enfocaments paral·lels: 1) Assaig immediat de les biblioteques de compostos (>1.400) mitjançant un assaig cel·lular d'alt rendiment per a la unió i entrada del receptor del SARS-CoV-2. 2) Examen i disseny, síntesi i avaluació computacionals (3). Desenvolupament d'inhibidors basats en proteïnes derivats del receptor ACE2. L'avaluació final dels èxits quant a eficàcia i resistència als medicaments es farà amb el SARS-CoV-2.
L'habilitat de resoldre estructures poblacionals en alta resolució i profunditat és essencial per a comprendre l'evolució viral i la patogènesi. En aquest projecte implementem tècniques de seqüenciació basades en una extrema fidelitat cap a l'última generació per a poder abordar les qüestions clau de l'evolució viral i la patogènesi.
El principal propòsit d'aquest projecte és determinar l'efecte de totes les mutacions possibles en un càpsida vírica i entendre com els diferents paràmetres cel·lulars i ambientals poden alterar la viabilitat de les mutacions en càpsides.