Logo de la Universitat de ValènciaLogo CSIC Logo del portal

Aquest projecte contribuirà a la identificació del mecanisme molecular d'acció de microorganismes probiòtics, basat en la identificació de les vies de síntesi de determinants moleculars de la seua acció. Es proposa un doble enfocament: computacional i experimental. Així, s'elaborarà una sèrie de models metabòlics a escala genòmica (GEM) a partir de les seqüències anotades de genomes de bifidobacteris.
Descripció

Títol: Models metabòlics a escala genòmica i ecologia bacteriana reversa: aplicació a bacteris d'interès econòmic

Grup d'investigació: Biotecnologia i Biologia Sintètica i Enginyeria Metabòlica de Sistemes

Aquest projecte contribuirà a la identificació del mecanisme molecular d'acció de microorganismes probiòtics, basat en la identificació de les vies de síntesi de determinants moleculars de la seua acció. Es proposa un doble enfocament: computacional i experimental. Així, s'elaborarà una sèrie de models metabòlics a escala genòmica (GEM) a partir de les seqüències anotades de genomes de bifidobacteris. Això permetrà obtenir les reconstruccions metabòliques funcionals i analitzar, entre altres aspectes, la capacitat de creixement, la utilització de fonts de carboni o els requisits de factors essencials. Així mateix, es podrà simular i analitzar la producció de metabòlits d'interès. Aquest coneixement servirà de base per a la caracterització dels mecanismes d'acció probiòtica. D'aquesta manera, serà possible obtenir mutants de pèrdua de funció en els microorganismes d'interès, mitjançant la deleció selectiva de gens candidats a partir de l'anàlisi comparativa dels seus genomes i dels models metabòlics associats. Finalment, mitjançant l'anàlisi ecològica reversa, s'avaluaran les estratègies d'intervenció fisiològica. L'estratègia general de l'ecologia reversa també és aplicable a microorganismes que presenten una cinètica de creixement molt lent, ja que permet optimitzar, primer in silico i després in vitro, les condicions de cultiu. Com a prova de concepte, proposem el disseny d'un medi mínim de cultiu per al fitopatògen Xylella fastidosa.

Ref.PIE202020E120

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Investigadors principals no UV

Juli Peretó

Investigadors participants no UV

Patricia Álvarez, Alba Arévalo, Paola Corbín, José Luis García López, Daniel Ramón, Marta Tortajada.

Data d'inici
2020 Maig
Data de finalització
2021 Desembre
Entitat finançadores:

Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).