Logo de la Universitat de ValènciaLogo CSIC Logo del portal

L'I2Sysbio disposa d'algunes infraestructures i equipaments singulars que posa a la disposició dels investigadors en format de servei per al desenvolupament de projectes d'I+D+I que es vagen a desenvolupar tant per entitats públiques com privades.

Unitat de computació per al processament i emmagatzematge de dades (CPD)

L'I2Sysbio disposa d'un nou Centre de Procesament de dades (CPD). En aquests moments l'I2SysBio compta amb un sistema d'emmagatzematge de dades globalment distribuït de 2,3 Petabytes (PB) de capacitat bruta format per tretze nodes d'emmagatzematge interconnectat mitjançant un sistema de xarxa de 70 Gigabit (Gb) d'amplada de banda agregada. La capacitat de procés la proporcionen 520 cores de l'última generació de processadors Intel Xeon (Cascade Lake) i un total de 16,2 Terabytes (TB) de memòria RAM. Això permet treballar en l'anàlisi de Big Data, fonamentalment en el camp de la Biologia de Sistemes i de Biologia Computacional.

Aquesta infraestructura ha sigut finançada parcialment pel projecte EQC2018-004319-P del Ministeri de Ciència, Universitats i Innovació cofinançat per fons del Programa Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)).

Cambres climàtiques

L'I2Sysbio disposa de 9 càmeres climàtiques amb control de temperatura, humitat i il·luminació, 5 cambres destinades al cultiu de plantes, 2 destinades al cultiu d'insectes, i 2 destines al cultiu de bacteris. A més, disposa d'altres 3 cambres climàtiques per a treballs que requerisquen baixes temperatures (-20 ºC i 5 ºC).

Laboratori de virologia de contenció biològica NCB2 (nivell 2)

L'I2Sysbio disposa d'una instal·lació NSC2 de 140 m2 completament equipada (cabines, incubadores, centrífugues, autoclaus, etc.) per a treballar amb virus patògens que requerisquen un nivell 2 de contenció.

Laboratori de bacteriologia de contenció biològica NCB2 (nivell 2)

En construcció.

Instrumentació òptica

L'I2Sysbio disposa de diversos equips òptics per al treball en biologia: Lupa binocular de fluorescència, Lector de plaques (fluorescència, UV-Vis), Lector de plaques per a cultius (UV-Vis), Fotodocumentador (UV, quimioluminescència, visible), Bioanalyzer, PCR quantitatiu, Nanodrop, microscopi de fluorescència invertit, espectrofòtometre UV-VIS de doble fes.