Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

Enquesta
Enquesta sobre estils de vida i benestar emocional en la Universitat de València

Aquesta enquesta està promoguda pel Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i té com a finalitat conéixer la relació entre variables de l'estil de vida i el benestar emocional en les persones que estudien i/o treballen en la Universitat de València dins dels objectius de Promoció de Salut en la Universitat de la Xarxa Espanyola d'Universitats Saludables. L'enquesta és totalment anònima i, per tant, totes les dades seran tractats de manera confidencial. No figurarà el nom de la persona enquestada, i la participació és totalment voluntària.

Es demana l'usuari i contrassenya de la Univeristat només per accedir a l'enllaç, l'enquesta és completament anònima.

https://www.uv.es/uvsostenible/privat/Encuesta.pdf  

 

Demanem la vostra col·laboració per a poder fer un anàlisi de la situació i oferir millors resultats.

 

Data De 1 de desembre de 2020 a 28 de febrer de 2021. 24h. Tots els dies.

 

Lloc de realització En línia

 
Organitza

Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat.

www.uv.es/uvsostenibilitat

 

Contacta sostenibilitat@uv.es

 
Més informació