Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals Logo del portal

La UV firma el projecte pilot de Mediación Penal Intrajudicial

  • 20 de maig de 2016
MEDIACIÓ PENAL INTRAJUDICIAL

A data de hui, 20 de maig de 2016, es publica al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana un conveni, on participa l’Institut de Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de Valencia, amb la participació com a Director del projecte de Enrique José Carbonell Vayá, professor titular d’Universitat i de Vicenta Cervelló Donderis (professora titular d’universitat), Javier Guardiola García (professor titular d’universitat) i Maria Carmen Jiménez Antolin (professora associada del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic Educatiu), tots ells adscrits a l’Institut Universitari d’Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de Valencia.

La UV firma el projecte pilot de MEDIACIÓ PENAL INTRAJUDICIAL amb la GENERALITAT VALENCIANA i diferents institucions participants

A data de hui, 20 de maig de 2016, es publica al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana un conveni, on participa l’Institut de Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de Valencia, amb la participació com a Director del projecte de Enrique José Carbonell Vayá, professor titular d’Universitat i de Vicenta Cervelló Donderis (professora titular d’universitat), Javier Guardiola García (professor titular d’universitat) i Maria Carmen Jiménez Antolin (professora associada del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic Educatiu), tots ells adscrits a l’Institut Universitari d’Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de Valencia.

Aquest conveni es firma entre el Consell General del Poder Judicial, la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, la Universitat de València, la Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada Familiar (FAVIDE), la Fiscalia Provincial de València, el Col·legi d’Advocats de València, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, el Col·legi Oficial de Criminòlegs de la Comunitat Valenciana, el Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana i el Col·legi de Procuradors de València, per a la continuïtat del desenvolupament d’un projecte pilot de mediació penal intrajudicial en la ciutat de València.

El conveni te com per objecte la col·laboració entre totes les entitats participants a fi d’aconseguir els objectius:

  • Introduir, en el marc d’un procés judicial penal, mecanismes de justícia restaurativa – en concret la mediació – com a instruments de complement i millora de la resposta judicial.
  • Restablir la vigència de la norma i reconstruir la pau social trencat pel delicte.
  •  Afrontar les causes reals del conflicte i les seues conseqüències, i generar un espai de comunicació idoni per a satisfer les necessitats personals de la víctima i l’infractor.
  • Possibilitar que la víctima siga i se senta protagonista tant del procediment penal com de la manera de resoldre’l, i assegurar-ne l’efectiva protecció per mitjà de la reparació o disminució del dany causat pel delicte.
  • Possibilitar que l’infractor es responsabilitze de les conseqüències del delicte per mitjà d’un mecanisme, la mediació, que s’ha constatat útil i eficient per al compliment d’un dels fins constitucionals de les penes i, per tant, del dret penal: la reinserció social del delinqüent.
  • Establir instruments de col·laboració entre els diferents operadors jurídics implicats.

Com a principis que regeixen el procediment de mediació es conten: la voluntarietat de les parts, la Gratuïtat del servei, la confidencialitat i deure de secret professional, la oficialitat i la neutralitat del procés.

En aquest conveni la Universitat de Valencia es compromet a participar com a agent orientador i avaluador d’aquest Projecte de Mediació Penal.

[+INFO]

Llista d'enllaços: