Ponents - Continguts i organització - Programa - Comunicacions

Noves glòries a Espanya

Localisme i nacionalisme a la música valenciana del segle XIX

Seminari d’historiografia musical

València, 1-2 de juny 2018

contacte: interseccions@uv.es

Ponents

Juan José Carreras (Universidad de Zaragoza, editor del volum La música en el siglo XIX, vol.5 de la Historia de la música en España e Hispanoamérica del FCE).

Fernando Delgado (Conservatorio Profesional «Arturo Soria» - Madrid, president de la Sociedad para el Estudio de la Música Isabelina - SPEMI).

Continguts i organització

El seminari tocarà, principalment, el tema “Nacionalisme/localisme: relacions i problemes” a través del qual volem reflexionar sobre un concepte clau al segle XIX, preguntant-nos, en particular, de quina manera aquest contribueix a la formació d'una consciència local, en primer lloc, però no exclusivament, a l'àmbit musical. L’objectiu és d’identificar conceptes i eines metodològiques que contribuïsquen a una millor comprensió d’aquest període de la vida musical al País Valencià.

Els treballs s’articularan en dues sessions, la primera a portes tancades, la segona oberta al públic. A la primera es debatrà teòricament i metodològica el tema del seminari. A la segona, s’exposaran els resultats de la primera, contrastats amb estudis de casos proposats pels participants.

Programa

Divendres 1 de juny

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació ­– Sala de Juntes del Departament de Filologia Francesa i Italiana (6ª planta)

16 hores        Reunió del seminari.

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació – Espai Cultural (1ª planta)

19 hores        Presentació del volum La música en el siglo XIX amb Juan José Carreras.

Dissabte 2 de juny

ISEACV – (Carrer del Pintor Genaro Lahuerta, 25, València)

10 hores        Reunió del seminari pública.

13.30 hores    Clausura del seminari.

Comunicacions

Música i societat

Elvira Asensi             Les bandes de música com a factor clau d'una identitat local fragmentada: el cas de Llíria

Ramón Canut            Els altres espais de difusió musical huitcentistes: els cafés a la ciutat de Castelló en la segona meitat del segle XIX

Carles Valls               L'Església com a dinamitzadora en la creació identitària regional

Compositors i composicions

Miquel À. Murcia       El Compositor M.Gomis i la construcció de la identitat musical valenciana al segle XIX

María Ordiñana         Identidad y folclore valencianos en la música de Granados: Danza española n. 7, Valenciana

J. Pascual Hernández   Regionalismo versus Nacionalismo: reflejo en la obra de M. Palau y sus discípulos (del Grupo de los Jóvenes)

Organitzen                                                                                 Col·labora