JDAE

PROGRAMA D'ACTIVITATS

9:00-9:30 h Benvinguda
 
9:30-11:00 h TAULA REDONA 1
Aplicacions de l'Estadística en BIOLOGIA I CIÈNCIES DE LA SALUT

Moderador: Antonio López-Quílez (Universitat de València)

Ana Conesa Cegarra (Centre d'Investigació Príncep Felipe) Retos estadísticos en Bioinformática y Genómica

David Conesa Guillén (Universitat de València) ¿Biología + Estadística = Bio-Estadística? Aplicaciones de la Estadística en pesquerías

Miguel-Ángel Martínez-Beneito (Centre Superior d'Investigació en Salut Pública) ¿Qué aporta la estadística a la investigación médica?

11:00-11:30 h Descans - Paraeta de café/te
 

11:30-12:45 h TAULA REDONA D'ESTUDIANTS
Visió dels estudiants sobre les aplicacions de l'Estadística

Moderador: Hèctor Perpiñán Fabuel (estudiant de doctorat d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València)

Adina Iftimi (estudiant de doctorat d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat de València)

Mónica López Lacort (estudiant màster de bioestadística de la Universitat de València)

Joaquín Martínez-Minaya (estudiant de la llicenciatura de matemàtiques de la Universitat de València)

Francisco Palmí Perales (estudiant de grau de matemàtiques de la Universitat de València)

 
12:45-13:45 h Sessió de pòsters: Què fem els/les estadístics/ques?
 

Llistat de pòsters  
 
13:45-15:30 h Dinar
 

15:30-17:30 h TAULA REDONA 2
Aplicacions de l'Estadística en SOCIOECONOMIA

Moderadora: Carmen Armero Cervera (Universitat de València)

Irene Epifanio López (Universitat Jaume I) La estadística tras el diseño ergonómico. Aplicación al diseño de las cabinas de aviones

Alberto Ferrer-Riquelme (Universitat Politècnica de València) Retos de los métodos estadísticos en la mejora de procesos y en la innovación tecnológica

Francisco Martínez Ruíz (Ajuntament de València) La Estadística pública: aplicaciones presentes y futuras

José Manuel Pavía Miralles (Universitat de València) Estadística y Economía
 
17:30-18:00 h Descans - Paraeta de café/te
 
18:00-19:30 h TAULA REDONA 3
Aplicacions de l'Estadística als mitjans de comunicació

Moderador: Francisco Santonja Gómez (Universitat de València)

Vicente Campos Aucejo (Universitat de València)

Jordi Hidalgo Sánchez (President de l'Associació Espanyola d'Estudis de Mercat, Màrqueting i Opinió)

Francisco Montes Suay (Universitat de València)
 
19:30 h Conclusions i clausura
 


Correu Electrònic: jdae2013@uv.es