Maria Labarta Postigo. Dep. de Filologia Anglesa i Alemanya
Servei de la Universitat de València

Dades personals

Maria Labarta Postigo

Professor Titular d'Universitat

Departament de Filologia Anglesa i Alemanya

Universitat de València

Horari d'atenció

Consulteu la secció Docència a la pàgina web del Departament de Filologia Anglesa i Alemanya.

Com podeu contactar amb mi?

Telèfon: 963864262 (Secretaria del Departament)

Fax: 963864261

Adreça postal: Av. Blasco Ibáñez, 32. 46010 València

tornar