Edició | Comitè de redacció | Comitè científic

 

| Edició i Coordinació:
Eva Soler i Tatiana Jordá

| Diseny i Maquetació:
Tatiana Jordá Fabra

 

Edició | Comitè de redacció | Comitè científic


| Secció de literatura gallega:
Mónica Domínguez (Universidade de Santiago de Compostela)

| Secció de literatura portuguesa:
Tatiana Jordá (Universitat de València)

| Teoría literaria i literatura comparada:
Ana Lozano (Universitat de València)
Marta Plaza (Universitat de València)

| Secció de literatura vasca:
Santiago Pérez Isasi (Universidad de Deusto)
Iratxe Retolaza (Universidad del País Vasco)

| Secció de literatura catalana:
Maria Rosell Garcia (Universitat de València)

| Secció de literatura espanyola:
Luis Maria Romeu (Università di Bologna)
Eva Soler Sasera (Universitat de València)

Edició | Comitè de redacció | Comitè científic


Mª Rosa Álvarez Sellers (Universitat de València)

Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona)

Enric Bou (Brown University)

Antònia Cabanilles (Universitat de València)

Fernando Cabo (Universidade de Santiago de Compostela)

Jon Kortázar (Euskal Herriko Unibertsitatea)

Ana Toledo (Universidad de Deusto)

Joan Oleza (Universitat de València)

Pura Fernández (ILE- CSIC)

Lía Schwartz (City University of New York)

J.M. Pozuelo Yvancos (Universidad de Murcia)

Laurence Breysse-Chanet (l'Université París Iv París-Sorbonne)

Evangelina Rodríguez Cuadros (Universitat de València)

 

editorial   |   articles   |   ressenyes   |   espai de creació

 

Comitè editorial   |   Normes de publicació   |   Novetats   |   Contacte

Estudis crítics | Literatura de creació

 

Casalderrey, Fina (2007) A lagoa das nenas mudas, por Montse Pena Presas

___________________________________________________________________________llegir | descarregar PDF

Anjel Lertxundi (2006) Ihes betea, por Santiago Pérez Isasi

___________________________________________________________________________llegir | descarregar PDF

Molina Foix, Vicente (2006) El abrecartas, por David Guinart Palomares

___________________________________________________________________________llegir | descarregar PDF

 

Estudis crítics

 

Iolanda Ogando (2004): Teatro Histórico: construción dramática e construción nacional, por Xohán Xabier Baldomir Cabanas

_________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Mª Rosa Álvarez Sellers (2007): João Guimarães Rosa. Travesías por la ficción y la palabra, por Tatiana Jordá Fabra

_________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Margalida Pons (Ed.) (2007): Textualisme i subversió: formes i condicions de la narrativa experimental catalana (1970-1985), por Marta Plaza Velasco

_________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Carme Riera (2007): Azorín y el concepto de lo clásico, por David Guinart Palomares

_________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Joseba Gabilondo (2007): Nacioaren hondarrak , por Amaia Álvarez Uria

_________________________________________________________________________________
descarregar PDF

 

 

MaríaLópez Sández: "A importancia dos fenómenos de recepción para o impacto social do texto literario. Dous casos paradigmáticos da literatura galega: Rosalía de Castro e Otero Pedrayo"

__________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Anna Estrada Alsina: "Un mirall per trencar. Per una lectura feminista del conte "El mirall" de Mercé Rodoreda"

__________________________________________________________________________________descarregar PDF

Silvia Hueso Fibla : "Las estrategias paraliterarias en Soldados de Salamina"
__________________________________________________________________________________descarregar PDF


Mónica Domínguez Pérez: "Difusión y recepción de dos colecciones en las cuatro literaturas del ámbito español "
__________________________________________________________________________________descarregar PDF

1 | 2

 

Santiago Pérez Isasi:“Algunos apuntes sobre los ‘heterodoxos’ de la literatura nacional española en la historiografía (1850-1939)”

__________________________________________________________________________________descarregar PDF

Marta Plaza: “La lectura de Macbeth/La escritura de Makbet. Una reflexión acerca de la lectura como crítica”

__________________________________________________________________________________descarregar PDF

 

 

 

Selección de HIPERBREVES, de Eva Mar Santurio

__________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Llibre de les brandàlies (selección), de Àngels Gregori

__________________________________________________________________________________
descarregar PDF

El anarquista de las bengalas (selección), de Santiago Montobbio

__________________________________________________________________________________
descarregar PDF

Editorial

La revista digitals Líquids d'estudis literaris ibèrics naix de llaços electrònics, de contactes fortuïts i en contra de les distàncies espacials. Ha sorgit del diàleg que s'estableix sovint entre persones que no es coneixen cara a cara, i per a qui les últimes tecnologies fan viable un tipus de comunicació privilegiada amb què els projectes comuns són realitzables malgrat les distàncies.

L'aparició de Líquids pretén ocupar un buit d'estudis que conceben globalment les distintes literatures en les distintes llengües de la Península Ibèrica, amb la intenció de comparar i reunir una varietat d'aportacions científiques que potencien el diàleg i les mirades multiculturals i plurilingüístiques.

Aquest segón número de la revista Líquids conta amb propostes centrades en l'estètica de la recepció i altres teories derivades. D'una banda, l'estudi sobre la lectura i el paper del lector dins de la construcció del text i, d'altra, sobre les condicions històriques i socials generals en què l'obra és concretada pels lectors són dos dels punts principals sobre els quals s'han basat les anàlisis teòriques.

Amb l'ànim de mostrar una visió diacrònica i integradora, el segon número de la revista Líquids presenta una sèrie d'articles de les literatures catalana, espanyola i galega que treballen la nostra proposta. A més a més, s'inclouen ressenyes d'estudis literaris i unes breus aportacions de joves creadors.