A tu, estudiant d'Història de l'Art, professor de Batxillerat o de Secundària, si estàs interessat en una tècnica per al Comentari de l'obra d'art orientada en la Història de la Cultura. Si creus que l'estudi de l'art és quelcom més que justificar autories i atribucions, o classificar per estils les obres. Si creus que comprendre l'art significa entendre el seu diàleg amb la Cultura. Entra.

A ti, estudiante de Historia del Arte, profesor de Bachillerato o de Secundaria, si estás interesado en una técnica para el Comentario de la obra de arte, orientada en la Historia de la Cultura. Si crees que el estudio del arte es algo más que justificar autorías y atribuciones, o clasificar por estilos las obras. Si crees que comprender el arte significa entender su diálogo con la Cultura. Entra.

Hi ha un au en el món superior a totes: preocupa't sols de trobar el seu ou. La clara tendra envolta el groc rovell. Ataca´l amb cura, com se sol fer, amb una espasa ardent: que Mart ajude Vulcà. El poll que en sortirà serà vencedor del foc i del ferro. (Atalanta fugiens, Emblema VIII).

Entra!