University of Valencia logo Logo Master's Degree in Business Process Planning and Management Logo del portal

.

Activitats complementàries, seminaris, visites a empreses i club de mentors

.
.

Quality teachers and personalised attention to students

Attention to the needs and individual skills of each student on the part of teachers and management team

.

Afternoon schedule

The Master’s degree courses are designed to facilitate the compatibility with work

Vaig obtenir amb el màster, nocions molt útils de banca, gestió, planificació i del món empresarial en general.

Emilio Ubeda

30 june 2013

Emilio Úbeda

Analista Programador en Preference

Llicenciat en Matemàtiques

Espanya

Any de finalització del Màster 2013

"...Matriculant-me en aquest màster vaig obtenir, no solament, nous coneixement en el meu camp (les matemàtiques), sinó nocions molt útils de banca, gestió, planificació i el món empresarial en general. D'aquesta forma vaig poder em vaig poder formar una visió més àmplia del món fora dels estudis i les seues necessitats reals. Quant al professorat, està format per excel·lents professionals que no solament imparteixen classe usant els seus coneixements sinó que aporten la seua experiència per a donar a l'alumne una visió diferent de la rebuda durant els anys d'estudi.

És una excel·lent transició entre el món estudiantil i el professional..."