Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Criminologia i Seguretat Logo del portal

Perfil d'ingrés

El Màster està concebut fonamentalment per a Graduats en Criminologia; la docència partirà, doncs, d'assumir que l'estudiant posseeix les competències per a l'adquisició de les quals està dissenyat el Grau en Criminologia que imparteix la Facultat de Dret de la Universitat de València, i s'admetrà prioritàriament als qui tinguen un títol de Grau en Criminologia. No obstant açò, amb el doble objecte de garantir la riquesa que per al procés formatiu constitueix la interdisciplinaritat dels qui cursen els estudis, d'una banda, i de possibilitar l'especialització professional de Graduats en àrees afins que orienten la seua activitat professional o investigadora cap a la Criminologia i la Seguretat, per una altra, s'admetrà al mateix a titulats en Dret, Psicologia, Sociologia, Medicina, Treball Social, Educació Social o altres matèries; és totalment recomanable, en aquest cas, que els candidats hagen rebut alguna formació prèvia en Criminologia o desenvolupat tasques professionals o treballs acadèmics de recerca relacionades amb la matèria del Màster.