Logo UVLogo UJIMaster Universitari en etica i Democracia Logo del portal

Coordinador/a del programa de doctorat
Nom, Cognoms/Nombre Apellidos

Dr. D. Juan Carlos Siurana Aparisi (UV)

Comissió acadèmica del programa de doctorat/ Comisión académica del programa de doctorado

Dr. D. Francisco Arenas Dolz (UV)

Dra. Dña. Elena Cantariño Suñer (UV)

Dr. D.  Jesús Conill Sancho (UV)

Dra. Dña. Adela Cortina Orts (UV)

Dr. D. Pedro Jesús Pérez Zafrilla (Secretari) (UV)

Sr. José M. Grande Gascón (PAS) (UV)

Dr. D. Domingo García Marzá (responsable del programa de doctorado en la UJI).

Dra. Dña. Elsa González Esteban (UJI).