Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Planificació i Gestió de Processos Empresarials Logo del portal

Crèdits del títol: 90

Crèdits obligatoris: 56

Crèdits optatius: 10

Treball fi de màster: 12

Pràctiques externes 12

Codi titulació: 2237

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del màster: http://www.uv.es/masterpgpe

Places ofertes de nou ingrés: 35

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit [curs 2020-2021]: 39,27 €

Centre de gestió: Facultat d' Economia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Vicente Liern Carrión (Co-director)
M. Ángeles Pérez Alarco (Co-directora)
Ramón Alvarez-Valdés Olaguibel
José Pla Barber
Olga Soledad Olivares Jiménez
María Sacramento Quintanilla Alfaro
Rubén Ruiz Garcia
Elena Estornell Campos (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: Les empreses petites i mitjanes constitueixen el nucli fonamental del teixit empresarial valencià, sobretot de l’industrial, per la qual cosa són agents fonamentals del progrés econòmic. La creació d’un teixit productiu competitiu requereix que les empreses petites i mitjanes puguen incorporar els mètodes i les tecnologies més avançades de gestió del coneixement i la innovació, la qual cosa facilitarà l’adaptació de les empreses a les exigències dels diversos entorns, sobretot tenint en compte la necessitat de ser competitius en un mercat cada vegada més globalitzat. Per a això, no només és necessària la inversió en equipament (maquinària, ordinadors, etc.), sinó també en formació de quadres directius que les facen servir en l’activitat diària. El màster pretén formar quadres directius amb una forta base de coneixements de mètodes quantitatius que els permeten operar en un entorn empresarial canviant, globalitzat i altament competitiu, plenament inscrit en la societat de la informació.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Doctorat en Estadística i Optimització, Doctorat en Direcció d'Empreses

Informació preinscripció postgrau@uv.es

Informació acadèmica: angeles.perez@uv.es