Logo de la Universitat de València Logo Màster en Psicologia General Sanitària Logo del portal

3 noves acreditacions professionals per a psicòlegs

El Consell General de la Psicologia d'Espanya (COP) porta anys treballant en la posada en marxa d'acreditacions professionals i formatives, amb l'objectiu de garantir uns estàndards de qualitat mínims per als psicòlegs de les diferents especialitats i àrees de la Psicologia..

5 de de juliol de 2017

En sintonia amb aquest objectiu, el COP ha publicat tres noves acreditacions professionals que vénen a sumar-se a les ja existents:

Psicòleg expert en Neuropsicologia Clínica: aquesta Acreditació nacional compleix dos objectius: d'una banda, permetrà garantir que els serveis que proporciona a la societat siguen d'una alta qualitat, assegurant que els professionals que els proporcionen disposen de la formació necessària per a realitzar les funcions pròpies del neuropsicòleg clínic. D'altra banda, serviran per a establir les bases d'un futur reconeixement oficial de l'Especialitat, ja que els criteris que s'han establit són iguals en termes de temps i qualitat de la formació als quals compleixen altres especialitats ja reconegudes, com la de psicòleg expert en Psicologia Clínica, tal com està arreplegat en el Llibre Blanc de les Professions Sanitàries (2013).

Psicòleg expert en Psicologia Aeronàutica: la necessitat de vetlar per la seguretat i la salut com un valor social i el dret dels passatgers de volar assegurances, així com la de protegir els interessos professionals dels psicòlegs i psicòlogues qualificats i qualificades en Psicologia de l'aviació, exigeixen el desenvolupament de serveis professionals de qualitat. Per açò, s'ha posat en marxa aquesta Acreditació Nacional, com a marca de qualitat accessible únicament a aquells psicòlegs i psicòlogues que reunisquen tant la formació i experiència necessària com el desenvolupament competencial adequat, per a donar resposta a les diferents demandes que se li poden presentar en l'exercici de la professió.

Psicòleg expert en Psicologia d'Emergències i Catàstrofes: l'acreditació compleix principalment dos objectius. D'una banda, permetrà garantir que els serveis que proporciona a la societat siguen d'una alta qualitat, assegurant que els professionals que els proporcionen disposen de la formació necessària per a realitzar les funcions pròpies del professional de la psicologia d'emergències. D'altra banda, serviran per a establir les bases d'un futur reconeixement oficial de l'especialitat, ja que els criteris que s'han establit són iguals en termes de temps i qualitat de la formació als quals compleixen altres especialitats ja reconegudes com la de psicòleg/a expert/a en psicologia clínica, tal com està arreplegat en el Llibre Blanc de les Professions Sanitàries (2013).

Mitjançant aquest procediment els psicòlegs amb formació i experiència en els àmbits esmentats obtindran una acreditació col·legial que avale la seua qualitat professional. Així mateix, els criteris requerits en les 3 acreditacions anteriors, serviran per a:

  1. Identificar amb claredat als professionals de la Psicologia que exerceixen la seua activitat en l'àmbit corresponent.
  2. Garantir la qualitat del servei oferit a la societat sota l'etiqueta que corresponga.
  3. Diferenciar la disciplina d'altres disciplines pròximes.
  4. Orientar la formació.
  5. Homogeneïtzar l'exercici professional en tot el territori nacional.
  6. Facilitar el futur reconeixement administratiu de l'especialitat en la intervenció en els tres.

Totes aquelles persones interessades a sol·licitar aquestes acreditacions nacionals, poden accedir a la informació disponible en la pàgina Web del COP.