Logo de la Universitat de València Logo Màster en Psicologia General Sanitària Logo del portal

La prevenció i els tractaments eficaços en salut mental, assumptes urgents segons l'Assemblea Mundial de la Salut.

  • 29 de juny de 2018
Tractament salut mental

La prevenció i la intervenció en salut mental són considerats assumptes d'extrema urgència segons l'última reunió de l'Assemblea Mundial de la Salut, que va tindre lloc el mes de maig passat.

Durant la trobada, els delegats van acordar la necessitat d'intensificar els esforços a nivell mundial per a frenar l'impacte de les malalties no transmissibles (entre les quals es troben els trastorns mentals), sol·licitant que la prevenció i el control d'aquestes malalties es tracte específicament en l'Assemblea General de les Nacions Unides que tindrà lloc l'any vinent, donada la transcendència i abast d'aquest problema.

Així mateix, es va reiterar el compromís de la comunitat internacional de reduir a un terç les morts prematures causades per les malalties no transmissibles l'any 2030 i a promoure la salut mental i el benestar. Una meta que, segons els experts, s'està molt lluny d'aconseguir lloc que cada any moren 15 milions de persones entre 30 i 70 anys a causa de malalties no transmissibles.

En relació a la salut mental i el benestar, els Estats Membres van assenyalar que es requereixen mesures urgents per a millorar l'atenció clínica d'aquests problemes, sobretot, mitjançant l'aplicació d'enfocaments multisectorials i basats en l'evidència. Així mateix, es va remarcar la importància d'adoptar un marc de salut pública, centrat en la persona, que contemple la prevenció, la promoció de la salut mental i el benestar i les cures pal·liatives.

Segons apareix recollit en l'esborrany de l'informe de la trobada, “reconeixent que els trastorns mentals i altres condicions de salut mental contribueixen a la càrrega mundial de malalties no transmissibles i que les persones amb trastorns mentals i altres problemes de salut mental tenen un major risc de patir altres malalties no transmissibles i taxes més altes de morbiditat i mortalitat, ens comprometem a implementar mesures per a millorar la salut mental i el benestar, abordar els seus determinants socials i altres necessitats de salut i els drets humans de les persones amb trastorns mentals i altres problemes de salut mental i previndre els suïcidis com a part d'una resposta integral a les malalties no transmissibles”.

La resposta dels governs a les malalties no trasmisibles i la salut mental constitueix una part integral de la implementació de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. En aquest sentit, i tal com assenyala el document esmentat, “l'assessorament de l'OMS als Estats Membres sobre com abordar els determinants i els factors de risc continua sent indispensable per a l'acció mundial sobre les malalties no transmissibles i la salut mental”.

Font: Butlletí de notícies InfocopOnline.