Teoria del potencial per a tothom

 

Es tracta de presentar els fonaments de la teoria clàssica del potencial tal com varen ser desenvolupats per Gauss i Frostman. Recordarem certes nocions bàsiques d'electrostàtica i discutirem els conceptes de potencial i energia d'una distribucío de càrregues fins a arribar a la noció de capacitat (de Wiener). Acabarem introduint la versió complexa de la capacitat de Wiener, que s'anomena capacitat analítica, i el problema de la semiadditivitat d'aquesta capacitat, el qual ha estat resolt recentment, al cap de 36 anys de la seva formulació.