Carrer del Doctor Moliner, 50 46100 Burjassot Valencia, España tel +(34) 963 54 46 05 | mguvmail@gmail.com

Història

El Museu de Geologia de la Universitat de València (MGUV) , té els seus primers orígens en la pròpia creació de la nostra Universitat, quan a l'abril de 1499 es van aprovar les seues Constitucions fundacionals. L'ensenyança de les Ciències Naturals comporta una relació directa amb els objectes d'estudi, parlem d'objectes i elements que formen part del patrimoni natural.

__

Així, durant els diversos segles d'història de la Universitat de València, es van arribar a acumular una gran quantitat de fòssils i altres materials geològics, com d'animals dissecats i plantes arxivades en forma d'herbari; per la qual cosa a mitjan segle XIX, es va disposar una organització del material, la qual cosa va originar "El Museu o Gabinet d'Història Natural de la Universitat de Valencia". Els testimonis de distints autors permeten assegurar que el Museu d'Història Natural de la Universitat de València, al començament del Segle XX, contenia col·leccions notables de vertebrats, concretament de peixos, amfibis, rèptils i aus. El nombre de vitrines s'estima que superava les 120.

__

Durant la nit del 12 de maig de 1932 es va declarar un incendi en una ala de la Facultat de Ciències de la Universitat Literària de València, incendi que, entre altres dependències, va assolar en pocs minuts el Museu d'Història Natural. A pesar de l'acció decidida d'alguns estudiants, professors i ciutadans que van aconseguir salvar algunes aus i alguns plecs de la Col·lecció de Botànica, pareix que ningú es va ocupar de les col·leccions de minerals i fòssils, pensant potser, que era el material que menys perill corria respecte a la resta, atés que la seua naturalesa ho feia més resistent al foc.

__

Amb el trasllat de la Facultat de Ciències Biològiques als nous edificis en el Campus de Burjassot l'any 1978, el personal del Departament de Geologia va traslladar també els fons geològics amb què es comptava fins aquell moment i que estaven fonamentalment destinats a la docència. Estos materials van ser depositats en la sala (magatzem) , que és ara sala d'exposició del MGUV. El dit magatzem va ser periòdicament incrementant els seus fons amb les contínues aportacions procedents de les investigacions del personal del Departament (sobretot d'excavacions paleontològiques) , i novament, la magnitud dels fons tant en volum com en importància científica, va posar de manifest la necessitat d'ordenació i catalogació de les dites col·leccions. Atés que la posada en marxa de la labor museística (ordenació, inventari, catalogació, restauración,...) requeria una dedicació que no podia ser coberta pel personal docent, a finals de 1992, la Universitat de València va dotar al Departament de Geologia amb una plaça de Tècnic Mig per a dur a terme estes tasques. Des de llavors, es va començar l'organització i inventariat sistemàtic dels fons custodiats, així com un registre estandarditzat de les noves entrades de material, restauracions, confecció de motles i material didàctic. En 1996, el Departament de Geologia va sol·licitar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, reconéixer al Museu del Departament de Geologia com a Museu de Geologia de la Universitat de València, resolució que es fa vàlida el 26/02/1996 (DOGV núm. 2745) . Este reconeixement oficial ha permés, des de llavors, participar de les subvencions a museus i col·leccions museogràfiques reconeguts que es convoquen anualment per part de la Conselleria, i que han permés l'adquisició d'un mínim equipament (vitrines, equip informàtic, armari de seguretat per a la tipoteca, motles paleontològics per a la vitrina d'evolució humana...) , ja que el MGUV manca totalment de pressupost propi destinat a les instal·lacions del Museu, i depén únicament del pressupost general del Departament de Geologia. De la mateixa manera, este reconeixement ha convertit al MGUV en el depositari de la majoria del Patrimoni Paleontològic i Geològic de la província de València.

_

_