UV logo

Citologia i Histologia Vegetal

i Animal

Joan Nàcher, Ph.D. (e-mail: nacher@uv.es)
Department de Biologia Cel·lular i Parasitologia
Universitat de València

Benvinguts a la pàgina del segon quatrimestre (Histologia i Organografia Animal) de L'assignatura Citologia i
Histologia Vegetal i Animal
.

Informació general de la part d'Histologia i Organografia Animal.


Objectius del curs Una breu descripció d'alló que aprendràs aquest quatrimestre. Construction logo
Llibres de text i consulta  Aquesta pàgina conté informació sobre "possibles" llibres de text i algunes altres coses més. Construction logo
Examens i qualificacions

Construction logoMaterial docent: Presentacions, llocs interesants a la xarxa...


Notícies interessants

Teoria

Tema 15. El teixit epitelial
Tema 16. El teixit conjuntiu
Tema 17. Teixits esquelètics
Tema 18. Sang i limfa

Tema 19. Limfòcits i sistema immunitari
Tema 20 . Teixit muscular

Tema 21. Teixit nerviós

Tema 22. Sistema vascular

Tema 23. Tegument extern

Tema 24. Sistema digestiu

Tema 25. Sistema respiratori

Tema 26. Sistema excretor  
Tema 27. Sistema reproductor  
Tema 28. Sistema endocrí  

Pràctiques

Pràctica 1. El microscopi òptic

Pràctica 1. El microscopi òptic: Resum 06'

Enllaç a la resta de material de practiques 
 
 


 


Per a més informació, contacteu el professor Joan Nàcher: en nacher@uv.es