SECCIÓ D'R+D+I INTERNACIONAL

 

Esdeveniments

 

Enllaços als principals tallers, conferències, jornades i altres esdeveniments.

 

Esdeveniments organitzats per l'OPER-UV
  Esdeveniments organitzats per altres entitats

Horizon 2020 Societal Challenge 2 Info Week including high-level policy events
Food Security, Sustainable Agriculture, Marine and Maritime Research and the Bio-Economy

Brussel·les, del 14 al 17 de novembre de 2017

Ampliar informació

 

 

ERRIN Horizon 2020 Project Development Week

Brussel·les, del 20 al 24 de novembre de 2017

Ampliar informació

 

 

I Congreso de Tecnologies Emergents per a Ecosistemes 4.0

València, 22 de novembre de 2017

Ampliar informació

 

 

Jornada informativa nacional Horitzó 2020 repte social 5: Acció pel clima, medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres

Madrid, 24 de novembre de 2017

Ampliar informació

 

 

Triple jornada informativa regional H2020: Reptes socials 2, 3 i 5

  • Seguretat alimentària, agricultura sostenible, recerca marina i marítima, i bioeconomia
  • Energia segura, neta i eficient
  • Acció pel clima, medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres

València, 27 de novembre de 2017

Ampliar informació

 

 

Social Innovation Conference

Lisboa, 27 i 28 de novembre de 2017

Ampliar informació

Social Innovation

 

 

Jornada informativa repte social 6 d'Horitzó 2020: Societats inclusives, innovadores i reflexives

València, 28 de novembre de 2017

Ampliar informació

 

 

Jornada informativa nacional Horitzó 2020 Transport

Madrid, 29 de novembre de 2017

Ampliar informació

 

 

Jornada informativa beques Marie Sklodowska-Curie ITN: Xarxes de formació innovadora

València, 30 de novembre de 2017

Ampliar informació

 

 

Horizon 2020 Health Partnering Day 2017

Brussel·les, 7 de desembre de 2017

Ampliar informació

 

 

Innovation procurement in health

Brussel·les, 7 de desembre de 2017

Ampliar informació

 

 

Horizon 2020 Health Information Day. 2018 Calls

Brussel·les, 8 de desembre de 2017

Ampliar informació

 

 

Horitzó 2020 Jornada informativa regional ICT-LEIT: Tecnologies de la informació i la comunicació

València, 13 de desembre de 2017

Ampliar informació

 

 

Horizon 2020 Transport Info Day

Brussel·les, 13 de desembre de 2017

Ampliar informació

 

 

Jornada informativa nacional sobre el repte social 1 d'Horitzó 2020 Salut, canvi demogràfic i benestar

Madrid, 14 de desembre de 2017

Més informació pròximament

 

 

Euroscience Open Forum ESOF 2018

Toulouse, del 9 al 14 de juliol de 2018

Ampliar informació

esof 2018eso
f

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - OPER Av. Blasco Ibáñez, 13  - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621