SECCIÓ D'R+D+I INTERNACIONAL

 

Documents orientatius sobre els programes de treball 2013La Comissió Europea està publicant uns documents orientatius sobre els programes de treball 2013 del programa de Cooperació del Setè Programa Marc europeu, amb l'objectiu d'oferir informació sobre les línies principals de recerca als participants potencials de les convocatòries.

Es tracta de documents de treball que es fan públics abans de l'aprovació oficial dels programes de treball per a l'any 2013, per la qual cosa la informació continguda pot modificar-se als programes de treball definitius, la publicació dels quals està prevista per al mes de juliol d'enguany.

Els documents es poden descarregar de l'apartat Orientation Papers del web següent:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation

 

També cal consultar al mateix web l'apartat 2013 - Draft work programmes, ja què els esborranys dels programes de treball que estan disponibles es publiquen sota aquest apartat.

 

Pel que fa al tema "Tecnologies de la informació i de la comunicació" (ICT), la Comissió Europea ha publicat l'esborrany del programa de treball 2013 al web CORDIS:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/docs/draft-wp2013.doc

 

 

 


[<] Inici

 

EUC-2006-0321-I

Més informació: operuv@uv.es

© Universitat de València - Av. Blasco Ibáñez, 13 - 46010 Valencia (Spain) Tel. +34 96 3983621