Accedir a la pàgina principal de la UniversitatImatge decorativa que sugereix les activitats a les que es dedica el servei
Àrea de Conservació de Patrimoni Cultural

Planimetria

En aquesta pàgina pot consultar el llistat d’arquitectes i projectes (ordenats per orde cronològic) en imatges en JPEG dels edificis més significatius de la Universitat de València.

Estudi General

 

- Felip Rubio

1732, projecte per al Teatre Acadèmic

 

- Miquel Martínez

 

 

- Vicent Gascó

 

 

- Llorenç Martínez

 

 

- Joaquim Martínez

1790, projecte per a la façana de la biblioteca universitària (I)

1790, projecte per a la façana de la biblioteca universitària (II)

1790, projecte per a la façana de la biblioteca universitària (III)

 

- Josep Garcia

1791, projecte per a laboratori químic i observatori astronòmic (alçat)

 

- Cristòfol Sales

1797, pla del vestíbul i alçat de la porta de la pabordia i de la biblioteca

 

- Timoteo Calvo

1844, planta pla007

 

- Sebastià Monleon

1861, projecte d’observatori meteorològic (planta i alçat)

1864, disposició del Teatre Acadèmic (planta i secció)

1864, projecte de reforma del Teatre Acadèmic (planta i secció)

1871, projecte per a la conclusió del Claustre Major i accés a les aules (planta i secció)

 

- Antoni Martorell

1886, planta baixa

1886, planta principal

1886, façana lateral

1889, planta general

 

- Lluís Ferreres

1888, projecte de façana a carrer de la Universitat

 

- Javier Goerlich Lleó

1931, projecte d’elevació del claustre (alçat)

1932, planta baixa

1932, pla de reforma de la vivenda del porter i dependències de l’observatori astronòmic (planta i secció)

1932, façana al carrer Salvà, planta baixa

1936, pla de reconstrucció de la barana del Claustre Major (planta i alçat)

1937, pla de transformació de la capella universitària en auditori (planta i secció)

1949, pla de les portes reixats de l’escala principal

1954, projecte de decoració de l’escala rectoral (planta i alçat)

 

Antiga Facultat de Medicina

 

- Sebastià Monleon

1875, pla de la façana principal

 


[<] Tornar