University of Valencia logo Logo Curs de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic de FP Logo del portal

LLISTAT PROVISIONAL D'ALUMNES 2019-2020

  • October 11st, 2019
Image de la noticia

Les llistes estan ordenades alfabèticament

RESOLUCIÓ DE ADMESOS

Curs acadèmic 2019-20

Vistes les sol·licituds presentades per a la preinscripció en el curs conduent al CERTIFICAT DE FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA PER A PROFESSORAT TÈCNIC DE FP la Comissió de Coordinació del Curs, en l’exercici de les seues competències, fa publiques les llistes provisionals de persones admeses, en espera i excloses.

L’esmena de les incidències trobades en la documentació aportada per les persones admeses, haurà d’efectuar-se abans del 28 d’octubre (aquest inclòs).

Qualsevol consulta es pot fer adreçant-se a tecnifp@uv.es

València, a 22 d'Octubre de 2019

Links: